In beeld

Afschot damherten Zandvoort

De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is in vijf jaar tijd verzesvoudigd tot 3.800 beesten. Dat waren er te veel; ze brengen de verkeersveiligheid en biodiversiteit in gevaar. Eerdere maatregelen om de overlast tegen te gaan hielpen niet. Daarom werd , protest ten spijt, deze weken begonnen met afschot .
Doel van het afschot is een einde te maken aan de overlast en schade. Het aantal damherten in het duingebied tussen Den Haag en IJmuiden is explosief gestegen, van ongeveer 150 stuks in het jaar 2000 tot ruim 3.800 vorig jaar.
Foto Olivier Middendorp
Enkele tientallen damherten zijn de afgelopen twee weken in de Amsterdamse Waterleidingduinen afgeschoten.
Foto Olivier Middendorp
De terreinbeheerders willen het aantal damherten in vijf jaar reduceren tot ongeveer duizend in het hele duingebied. „Zorgvuldigheid” staat daarbij voorop.
Foto Olivier Middendorp
Boswachters van Waternet gaan met z’n tweeën op pad, schieten met een geluiddemper, en halen het dier niet onmiddellijk weg om de soortgenoten niet schuw te maken.
Foto Olivier Middendorp
De damherten veroorzaken buiten het terrein schade aan gewassen, aan begraafplaatsen en tuinen, en ook zijn er veel aanrijdingen met damherten, 61 in 2014.
Foto Olivier Middendorp
Er wordt slechts twee dagen per week geschoten, het afschot houdt begin volgende week al weer op, en gaat pas na de kalvertijd en de bronsttijd in oktober weer door.
Foto Olivier Middendorp
Na het doden, bij voorkeur met een schot door longen en hart, worden de ingewanden verwijderd en achtergelaten in de duinen, het gedode dier gaat de koelcel in, en van daaruit naar de poelier.
Foto Olivier Middendorp
De plannen voor het afschieten hebben tot veel discussie en protesten geleid. Want zoals zo vaak in het kleine Nederland: we willen ‘wilde natuur’ maar we zijn het niet eens tot waar deze wildheid moet kunnen reiken.
Foto Olivier Middendorp
Er moest een advocaat aan te pas komen om toestemming te krijgen het doden van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen te fotograferen. „De gemeente Amsterdam weigerde mij toe te laten om redenen van veiligheid”, zegt fotograaf Olivier Middendorp.
Foto Olivier Middendorp
„Maar er is ook het journalistieke recht om verslag te doen van overheidshandelen” , zegt Middendorp.
Foto Olivier Middendorp
Hij mocht mee, afgelopen dinsdag. Vanaf half zeven ’s ochtends reed hij met twee boswachters van terreinbeheerder Waternet door het gebied en zag hen in tweeënhalf uur vier dieren schieten.
Foto Olivier Middendorp
Zijn indruk: „er wordt zorgvuldig geopereerd.” Echt schokkend vond hij het afschieten niet, ook het verwijderen en achterlaten van de ingewanden vond hij „wel ranzig maar niet echt weerzinwekkend”.
Foto Olivier Middendorp