brieven

D66’er mag niet verzaken

Het cliché luidt: een referendum gaat over alles, behalve waar het over moet gaan. Dat lijkt zeker van toepassing op het aanstaande referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

De partij D66 heeft altijd gepleit voor meer directe invloed van de burger op besluitvorming: de gekozen burgemeester en het referendum zijn daarbij hun kroonjuwelen.

Gezegd moet worden dat de glans eraf is en de sieraden liggen in een kastje te wachten op de verdeling van de erfenis.

Ik voel mij politiek verwant met D66. Al jaren. In mijn familie- en vriendenkring zijn ook aanhangers van deze partij te vinden.

Wat mij nu verbaast is dat velen van hen geen gebruik gaan maken van hun stemrecht bij het komende referendum. En dat vind ik raar. Jarenlang hebben we gepleit voor meer directe invloed van de kiezer. Maar nu het onderwerp niet smaakt en de wijze waarop het referendum tot stand is gekomen licht absurdistisch is, is dat volgens mij geen reden om niet te gaan stemmen.

Het raadplegend referendum is een recht dat op democratische wijze tot stand is gekomen. Je kunt van alles zeggen over de neveneffecten, maar maak gebruikt van dat recht.

Of zwijg voortaan over meer directe invloed van de burger op politieke besluitvorming.

Doe dan een blanco stem

De krant geeft drie mogelijkheden aan om te stemmen: ja, nee en niet stemmen (19/3). Een vierde is de blanco stem. Bij telling wordt de blanco stem als aparte keuze geteld en aangegeven.

De geen ja-, geen nee-stemmer geeft met zijn blanco stem een aparte mening aan: namelijk het niet eens te zijn met het referendum op zich.

E. Waller

Correcties en aanvullingen

Mata Hari

In Eigendommen van Mata Hari in geldnood (16/3, p. C12) staat in een fotobijschrift dat Piet van der Hem de neef van Margaretha Zelle (Mata Hari) was. Dat is niet juist. Kunstschilder Van der Hem was de neef van notaris Sikke Molenaar, aan wie hij bezittingen van Mata Hari in consignatie had gegeven.