brieven

Gebruik je recht

Het cliché luidt: een referendum gaat over alles, behalve waar het over moet gaan. Dat lijkt zeker van toepassing op het aanstaande referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

D66 heeft altijd gepleit heeft voor meer directe invloed van de burger op besluitvorming: de gekozen burgemeester en het referendum zijn daarbij hun kroonjuwelen.

Gezegd moet worden dat de glans eraf is en de sieraden in een kastje liggen te wachten op de verdeling van de erfenis.

Ik voel mij politiek verwant met D66. Al jaren. In mijn familie- en vriendenkring zijn ook aanhangers van deze partij te vinden. Wat mij nu verbaast is dat velen van hen geen gebruik gaan maken van hun stemrecht bij het komende referendum. En dat vind ik raar.

Jarenlang hebben we gepleit voor meer directe invloed van de kiezer. Maar nu het onderwerp niet smaakt en de wijze waarop het referendum tot stand is gekomen licht absurdistisch is, is dat volgens mij geen reden om niet te gaan stemmen. Het raadplegend referendum is een recht dat op democratische wijze tot stand is gekomen.

Je kunt van alles zeggen over de neveneffecten, maar maak gebruik van dat recht.

Of zwijg voortaan over meer directe invloed van de burger op politieke besluitvorming.

Oekraïnereferendum 2

Doe een blanco stem

De krant geeft drie mogelijkheden aan om te stemmen: ja, nee en niet stemmen (19/3). Een vierde mogelijkheid is de blanco stem.

Bij telling wordt de blanco stem als aparte keuze geteld en aangegeven. De geen ja-, geen nee-stemmer geeft met zijn blanco stem een aparte mening aan: namelijk het niet eens te zijn met het referendum op zich.

E.Waller, Brakel

Oekraïnereferendum 3

Vrijheid voor wie dan?

Volgens Louise Fresco gaat vrijhandel „over de vrijheid om keuzes te maken, over de garantie op gelijke behandeling” (23/3).

Maar gaat vrijhandel niet juist over het schrappen van regels die mens en dier, lokale markten en milieu beschermen?

De vraag is dus: vrijheid en gelijkheid voor wie? De gelijke behandeling en de eerlijke concurrentie die Fresco roemt, verdwijnt als we producten toelaten op onze markten die niet voldoen aan onze eigen productievoorwaarden. Vrijheid heeft niets te maken met handelspreferenties voor oligarchen.

Dát is de enige inzet van het referendum.

Corinne Cornelisse, Amersfoort