Traagste consumptiegroei in anderhalf jaar

Dat de uitgaven maar 0,3 procent groeiden kwam onder meer door de teruglopende verkoop van gas en auto’s.

Foto Koen van Weel / ANP

De consumptie van huishoudens is in januari gegroeid in het traagste tempo in anderhalf jaar tijd. Gemiddeld gaven consumenten slechts 0,3 procent meer uit dan in dezelfde maand van vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In november en december was dat nog 0,8 procent.

Dat de consumptie het nulpunt nadert heeft volgens het statistiekbureau vooral te maken met de uitgaven aan gas en auto’s. Door de relatief warme winter – het was bijna een graad warmer dan in 2015 – verstookten huishoudens namelijk aanzienlijk minder. In de categorie ‘Energie’ constateert het CBS zodoende een daling van 4,2 procent op jaarbasis.

De uitgaven aan auto’s daalden zelfs nog iets sterker, met 4,8 procent op jaarbasis. Andere oorzaken voor de beperkte consumptiegroei zijn volgens het CBS de uitgaven aan huishoudelijke artikelen en kleding: die daalden in januari met respectievelijk 10,3 en 2,8 procent. Die cijfers zijn overigens niet gecorrigeerd voor het beperktere aantal koopdagen.

Meer voedings- en genotsmiddelen

Waar consumenten aan sommige goederen minder uitgaven nam de consumptie van voedings- en genotsmiddelen juist toe. Volgens het CBS was in die groep sprake van een stijging van 1,2 procent. De groei ligt daarmee overigens wel een fractie lager dan in december. Vooral de groei van genotsmiddelen bleef iets achter bij december.

Ook aan diensten werd in januari meer uitgegeven, blijkt uit de cijfers van het CBS. Binnen die groep groeide de consumptie met 0,9 procent. Het kan daarbij gaan om uitgaven zoals woninghuur, openbaar vervoer en bezoekjes aan restaurants of kappers.