Mogelijk 25 jaar te veel luchtvervuiling door uitstoot chemische fabriek in Dordrecht

Mensen die in de buurt hebben gewoond van de Dordtse chemiefabriek DuPont/Chemours zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan een te hoge concentratie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Dat meldt het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn meerdere scenario’s doorgerekend, en in het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden. Er komt aanvullend onderzoek. Daarna wordt bepaald of een gezondheidsonderzoek onder omwonenden zinvol is. Het RIVM zegt dat bij een chronische blootstelling aan PFOA gezondheidseffecten (zoals aan de lever) niet zijn uit te sluiten. Het risico op kanker lijkt beperkt.

Concretere duidingen van mogelijke gezondheidseffecten zijn op basis van het onderzoek dat nu is gedaan, niet te geven. PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend. Mogelijke gezondheidseffecten bij werknemers vallen buiten het bereik van dit onderzoek, zegt het RIVM. De directie van het bedrijf besloot woensdag na overleg met vakbond FNV dat (oud-)werknemers die bij de productie betrokken zijn, op kosten van de onderneming hun bloed kunnen laten testen op giftige stoffen. (ANP)