Fabriek vervuilde lucht mogelijk 25 jaar lang

Mensen die nabij de Dordtse chemiefabriek DuPont/Chemours hebben gewoond, zijn jarenlang via de lucht blootgesteld aan een te hoge concentratie perfluoroctaanzuur (PFOA). Dat meldt het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden. Er komt aanvullend onderzoek. Het RIVM zegt bij chronische blootstelling gezondheidsschade (zoals aan de lever) niet uit te sluiten. PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend. De directie van Dupont besloot woensdag dat (oud-)werknemers hun bloed kunnen laten testen. (ANP)