The Autistic Me

The Autistic Me (oorspronkelijk gemaakt voor jongerenzender BBC 3) gaat over drie jonge mensen met autisme. Hoe gaan ze om met hun aandoening en de vooroordelen waarmee ze te maken krijgen? Oli (23) heeft hoogfunctionerend autisme (HFA) en is druk op zoek naar een baan. Dat is moeilijk, want communiceren en omgang met druk vallen hem zwaar. Alex (24) wil een liefdesrelatie, maar hoe doe je dat als je niet weet wat je moet doen in sociale situaties? Thomas (16) wil meer zelfstandigheid, maar zijn ouders hebben daar moeite mee.