Wereldbank steekt half miljard in schoner Beijing

De Wereldbank heeft ingestemd met een lening aan China van omgerekend bijna 450 miljoen euro. Met dit geld moeten projecten worden betaald die de luchtverontreiniging in en rondom de Chinese hoofdstad Beijing tegengaan.

Het geld maakt deel uit van een breder programma, dat de komende zes jaar circa 1,25 miljard euro moet gaan omvatten. Van onder meer de Chinese Hua Xia Bank moet ook nog eens zo’n 450 miljoen euro komen.

Het geld is bedoeld voor bedrijven in Beijing, Hebei, Tianjin en aangrenzende gebieden die luchtvervuiling willen tegengaan op basis van een preventie- en bestrijdingsplan dat is aangenomen door de Chinese overheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verminderen van het gebruik van steenkool voor de opwekking van stoom en stroom.

China kampt met ernstige luchtvervuiling en stoot de meeste broeikasgassen ter wereld uit. Beijing staat vaak in de top van de meest vervuilde steden van China door de uitstoot van voertuigen, zware industrie en elektriciteitscentrales.

Ongeveer 70 procent van de elektriciteit in het land is afkomstig van kolengestookte centrales, een belangrijke bron van broeikasgassen. Het land wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen door meer gebruik te gaan maken van kernenergie en wind-, water- en zonne-energie. In 2020 moet de uitstoot van de belangrijkste vervuilers in de energiesector met 60 procent zijn verminderd. (ANP)