brieven

Kabinet zal ratificeren

In de discussie over het Oekraïne- referendum blijft de belangrijkste vraag tot 6 april onbeantwoord: gaat het kabinet een afwijzing overnemen?

Mijn antwoord: natuurlijk niet. De wetgever heeft bewust gekozen voor een adviserend en geen bindend referendum. Ook als de (zeer lage) drempel van 30% gehaald wordt, zal de regering het advies niet opvolgen.

Nederland kan zich als fungerend voorzitter, midden in existentiële crises, niet veroorloven in zijn eentje een verdrag te torpederen waar de hele EU voor is. Het ‘schande, minachting van de volkswil’ in eigen land zal niet opwegen tegen de schade in Europa en de Oekraïne. Het kabinet vindt het verdrag bij monde van vicepremier Asscher ‘ongelooflijk belangrijk’ voor Europa en Oekraïne. We mogen de Oekraïeners ‘niet in de steek laten’.

Gaat het kabinet straks verantwoordelijkheid nemen om dit ‘ongelooflijk belangrijke’ akkoord tegen te houden en de ‘Oekraïeners wel in de steek te laten’? En dat vanwege een niet bindende volksraadpleging?

Nee, natuurlijk niet. Na zorgvuldige heroverweging gaat de regering over tot ratificatie, zelfs als de Tweede Kamer haar oproept om dit na te laten.

De regeringspartijen gaan het eigen kabinet vervolgens echt niet naar huis sturen, een jaar voor de verkiezingen.

Onderwijs 2032

Niet gedegen genoeg

De Onderwijscoöperatie en de Tweede Kamer vinden dat onderwijshervormingen alleen mogen worden doorgevoerd indien er voldoende draagvlak voor de plannen is onder leraren (16/3).

Dit is een denkfout. Sommige veranderingen zijn nodig omdat wetenschappelijk is aangetoond dat ze nodig zijn. Niet omdat sommige mensen het willen en anderen niet. Met het omschakelen naar duurzame energie wachten we ook niet tot alle energieleveranciers en andere belanghebbenden het ermee eens zijn.

Wat centraal zou moeten staan bij elke voorgenomen onderwijsvernieuwing, is dat zij gebaseerd moet zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dat de indruk bestaat dat de adviezen van Onderwijs 2032 onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd, mag het platform zich aanrekenen.

Wat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) moet doen, is laten zien dat zijn adviezen een stevige wetenschappelijke bodem hebben. Zo creëer je draagvlak.

Anne Schram, Zuiderwoude

    • Bob van den Bos
    • Anne Schram
    • oud-lid Tweede Kamer (D66)