In beeld

Wereldwaterdag

Elk jaar sterven 315.000 kinderen aan ziektes die te maken hebben met gebrek aan water. Water wordt een steeds schaarser goed. In het jaarlijkse Global Risks Report van het World Economic Forum (WEF) figureert de watercrisis al jaren in de top vijf van grote risico’s. Sinds 1992 is 22 maart Wereldwaterdag om aandacht te vragen voor deze problematiek.
Voor de mens is er geen belangrijker hulpbron dan water. Maar inmiddels kampen 4 miljard mensen wereldwijd af en toe of vaak met waterschaarste.
AP / Binsar Bakkara
Onderzoekers van de Vanderbilt University en Stanford spreken in een artikel van het ‘trilemma’ van water- , voedsel- en energiezekerheid.
AFP / Ye Aaung Thu
Ze schrijven dat de drie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat die verbondenheid alleen maar groter wordt nu door klimaatverandering, bevolkingsgroei en veranderingen is levensstijl de druk op alle drie hulpbronnen toeneemt.
AFP / Luis Acosta
De (toenemende) vraag naar energie is volgens het World Economic Forum (WEF) een van de oorzaken van de wereldwijde waterstress.
AP / Rajesh Kumar Singh
De wereld is voor zijn energievoorziening voor 98 procent afhankelijk van waterkracht en thermo-elektrische energie.
Reuters / Beawiharta
Een kolencentrale zuigt in drie minuten ongeveer een olympisch zwembad aan water leeg voor zijn koeling.
Reuters / Amit Dave
Ingenieursbureau Witteveen+Bos deed in opdracht van Greenpeace een onderzoek naar de dorst van de steenkoolindustrie en concludeert in het rapport The Great Water Grab, dat de ruim achtduizend kolencentrales wereldwijd zo’n negentien miljard kubieke meter water consumeren – genoeg voor een miljard mensen.
Reuters / Navesh Chitrakar
Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat rond 2040 zeker 85 procent meer water nodig is om aan de wereldwijde energiebehoefte te voldoen.
AP / Binsar Bakkara
De kwetsbaarheid van de energievoorziening wordt steeds groter, nu de druk op de watervoorraad groeit.
AFP / Louisa Gouliamaki
Deze waterstress maakt sluipenderwijs slachtoffers: in arme landen zijn mensen soms de helft van hun inkomen kwijt aan water, terwijl dat in rijke landen niet meer is dan 0,1 procent.
AP / Boris Grdanoski
Van alle ondervoeding bij kinderen wordt ongeveer de helft veroorzaakt door een tekort aan water. Jaarlijks sterven er 315.000 kinderen aan ziektes die te maken hebben met gebrek aan water.
AFP / Lakruwan Wanniarachchi
Vrouwen lijden meer dan mannen onder watergebrek. Vaak wordt daarbij het voorbeeld genoemd van water halen.
AP / Rajesh Kumar Singh
Vrouwen zijn vele uren per dag bezig met het zoeken naar water, in de rij staan bij een tappunt of het dragen van zware jerrycans. Alleen al in Afrika ten zuiden van de Sahara gaan zo dagelijks 16 miljoen uren verloren.
AFP / Alex Ogle
Ook in vluchtelingenkampen zoals deze bij Idomeni is gebrek aan drinkwater een probleem.
AFP / Andrej Isakovic