Schelden? Geen ontslag

De logistiek medewerker had tijdens de nachtdienst zijn vrouwelijke collega twee keer onzedelijk betast. Had twee dagen later geweigerd daarover verantwoording af te leggen bij zijn leidinggevende en schold hem de huid vol toen hij op staande voet ontslagen werd.

Die collega moest maar overgeplaatst worden, had hij daags na het incident aan de teamleider te verstaan gegeven. „Als je dat niet doet, dan hebben we een probleem.” De teamleider vond dat intimiderend en bracht daar zijn leidinggevenden op de hoogte. Die wilden de zaak eerst afdoen met een waarschuwing, maar de medewerker voelde er niets voor om ’s middags voorafgaand aan zijn nachtdienst op te draven voor een gesprek: „Jullie komen vanavond maar. Ik kom niet eerder voor die trut die er pas een paar maanden werkt.” Toen hij vervolgens hoorde dat hij ontslagen was, ontstak hij in woede. „Vuile flikker”, zou hij zijn leidinggevende genoemd hebben.

De medewerker vocht met succes zijn ontslag bij de rechter aan. Hij had weliswaar de „grenzen van het acceptabele” overschreden, maar dat rechtvaardigt niet ontslag op staande voet, was het oordeel. De werkgever had moeten volstaan met een minder zware sanctie, „mede gezien zijn leeftijd en allochtone achtergrond”. De rechter wees ook het verzoek van de werkgever af om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Want het was niet zeker dat de medewerker zijn leidinggevende telefonisch had uitgescholden. De medewerker moet gewoon in dienst blijven en zijn loon met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen.