Rabo kan omstreden boek toch niet tegenhouden

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: imagoschade en intimidatie.

Imagoschade moest worden beperkt, daar had Rabobank een boekverbod voor over. Zij vroeg én kreeg vorig jaar in kort geding dat publicatieverbod van De Verpanding van Paulien Derwort. Daarin worden praktijken beschreven van Rabo’s afdeling Bijzonder Beheer in de omgang met bedrijven die in zwaar financieel weer terecht zijn gekomen.

Rabo kreeg dat publicatieverbod gedaan, omdat de uitgevers – Boektotaal en stichting Restschuld Eerlijk Delen – ten onrechte de namen hadden genoemd van bankmedewerkers. Een onterechte inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer, vond de rechter.

Het gerechtshof Den Haag oordeelde daar deze maand heel anders over. Het valt volgens de raadsheren wel mee met die privacyschending. De medewerkers worden niet beschuldigd van diefstal, misleiding of intimidatie. Uit het boek komt wel het beeld naar voren van een bank en haar medewerkers die hard en onwelwillend optreden tegen door schulden geplaagde klanten. Volgens het hof is dat nauwelijks een aantasting van hun recht op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer.

Het recht op de vrijheid van meningsuiting, waar uitgever en stichting naar verwezen, weegt voor het hof zwaarder. Het baseert zich daarbij onder meer op onderzoek van financieel toezichthouder AFM over het functioneren van afdelingen bijzonder beheer. Die schieten tekort bij het informeren van hun klanten. En dat is volgens het hof een beeld dat ook uit het boek naar voren komt. Met het boek is volgens het hof zelfs een algemeen belang gediend. Het hof besluit daarom tot vernietiging van het vonnis in kort geding. Rabo’s reputatieschade blijft recht overeind.

    • Jos Verlaan