‘Ratten, katten en geiten moeten op veel meer eilanden uitgeroeid worden’

Het uitroeien van ratten, geiten en katten op eilanden redt inheemse dieren. Dat concludeert een team van biologen dinsdag in PNAS. De onderzoekers beoordeelden resultaten van uitroeiingsprojecten op 181 eilanden. Met 236 dieren ging het beter nadat de invasieve zoogdieren waren uitgeroeid, vooral met zeevogels. Vier soorten gingen zo vooruit dat ze nu als minder bedreigd te boek staan: de eilandvos, de seychellenlijster, Cooks stormvogel en de zwartbuikpijlstormvogel. De biologen denken dat nog eens 670 eilanden baat kunnen hebben bij zoogdierzuivering. (NRC)