Met Shell op bezoek bij Van Gogh

Gesprek van de dag op het Binnenhof. Bezoek aan Shell leidt tot kritische vragen. En brouwer Alfa is vooral populair bij de VVD. 

De lobby van Shell

Uit de wandelgangen

Bedrijfsleven en politiek proeven regelmatig elkaars nieren. Dat wekt soms verontwaardiging en soms verbazing. Zo is er al langer bij linkse fracties verontwaardiging over de nauwe banden tussen Shell en het ministerie van Economische Zaken. Personele uitwisseling over en weer, topfunctionarissen die overstappen naar hoge posities op dat ministerie, het mag allemaal wel wat minder, vinden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Eric Smaling (SP). Vandaar dat GroenLinks fel reageert op berichtgeving in de Britse krant The Guardian over de betrokkenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap bij een lobby van Shell in het kielzog van een zitting van de Europese Transportraad in Amsterdam. 28 diplomaten worden dan, op uitnodiging van Shell, bijgepraat over de toekomst van de olie- en gasindustrie. Ze krijgen een rondleiding in het Shell Technology Centre in Amsterdam, bezoeken het Van Goghmuseum en lunchen met president-directeur Marjan van Loon van Shell Netherlands. Shell mag lobbyen, zegt Van Tongeren. „Maar als Nederland zo’n lobby faciliteert, moeten duurzame producenten, of die van elektrische auto’s, ook die kans krijgen.”     

De bierkenners van de VVD

Een werkbezoek van de Kamercommissie Economische Zaken aan de Zuid-Limburgse bierbrouwerij Alfa wekte deze week juist weer verbazing, toen de inschrijflijst bekend werd. Dat gold niet voor de tweekoppige afvaardiging van het CDA. Die komen uit Limburg. Meereizend SP-Kamerlid Eric Smaling koppelt er andere zuidelijke werkbezoeken aan vast. En voor het Kamerlid Dion Graus (PVV) is het een ‘thuiswedstrijd’, de Limburger heeft het werkbezoek zelfs georganiseerd. Maar dat de VVD maar liefst vier fractieleden stuurt, geen van allen Limburger, wekt verbazing. Eigenlijk weten ze het zelf ook niet zo goed. „Ik was door Dion gevraagd om mee te gaan”, zegt Barbara Visser. De VVD heeft veel specialisten in huis, zegt fractiegenoot André Bosman. „En zo vaak komen we niet in Limburg.”

    • Jos Verlaan