CO2-uitstoot op hoogste niveau in 66 miljoen jaar

De uitstoot van broeikasgassen is door toedoen van de mens hoger dan op enig ander moment in de voorbije 66 miljoen jaar. De vorige piek, 56 miljoen jaar geleden, werd mogelijk veroorzaakt door het ontdooien van voorraden broeikasgas onder de zeebodem, zo schrijven onderzoekers in Nature Geoscience. Destijds steeg de temperatuur met zo’n 5 graden; verzuring van de oceanen leidde tot schade aan het zeeleven. De onderzoekers keken met fossielen 66 miljoen jaar terug tot de tijd waarin de dinosaurussen plots uitstierven, mogelijk door een meteorietinslag. Volgens de wetenschappers kan verzuring van de oceanen door de huidige verbranding van fossiele brandstoffen leiden tot het uitsterven van veel soorten. (Reuters)