Producent van meldonium: middel is nog maanden te traceren in het lichaam

Meldonium kan volgens de producent van het middel nog maanden later te traceren zijn in het bloed van de gebruikers. Als die bewering blijkt te kloppen, kan dat grote gevolgen hebben voor de voorlopige dopingschorsingen die verscheidene Russische topsporters hebben gekregen. De Letse farmaceut Grindeks is de enige producent van meldonium, het hartmedicijn dat sinds 1 januari op de lijst van verboden middelen van de wereldopingautoriteit WADA staat. De uitlatingen van Grindeks zijn in lijn met eerdere beweringen van de Russische minister van Sport Vitali Moetko. Hij zei dat de gangbare opvatting over dat het middel binnen zes dagen het lichaam verlaat „een vergissing” is, en dat het mogelijk is dat er nog sporen van meldonium meetbaar zijn „na meer dan honderd dagen”. Daarmee suggereerde Moetko dat Russische sporters die nu positief zijn bevonden, vóór 1 januari het middel hebben genomen toen nog niet verboden was. Meldonium zou het uithoudingsvermogen bevorderen. Er bestaat echter weinig tot geen onderzoek naar de gevolgen van het hartmedicijn bij gezonde mensen. Er is geen eenduidig empirisch bewijs dat de uitlatingen van Grindeks ondersteunt. Maandag werd bekend dat opnieuw Russische topatleten zijn betrapt op gebruik van het middel, daarmee komt het aantal betrapte Russen op achttien, onder wie tennisster Maria Sjarapova en schaatser Pavel Koelizjnikov. (NRC)