Producent: meldonium nog maanden te traceren

Het hartmedicijn meldonium kan volgens de Letse producent nog maanden later te traceren zijn in het bloed. Als dat klopt, kan dat gevolgen hebben voor de voorlopige dopingschorsingen die verscheidene Russische sporters hebben gekregen. Meldonium staat sinds 1 januari op de lijst van verboden middelen. De uitlatingen van farmaceut Grindeks zijn in lijn met beweringen van de Russische minister van Sport Vitali Moetko. Hij zei eerder dat de gangbare opvatting dat het middel binnen zes dagen het lichaam verlaat „een vergissing” is, en dat het mogelijk is dat er sporen meetbaar zijn „na meer dan honderd dagen”. Daarmee suggereerde Moetko dat Russische sporters die nu positief zijn bevonden het middel mogelijk vóór 1 januari hebben genomen, toen het nog niet verboden was. (NRC)