Van der Steur liet studenten voor ontgroening klussen in woning

Minister Ard van der Steur liet als universitair docent studenten klussen in zijn woning. Tientallen studenten verrichtten werkzaamheden in het kasteel waar hij een appartement huurt.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) liet als universitair docent studenten klussen in zijn woning. Tientallen studenten verrichtten tot 2009 werkzaamheden in het kasteel waar hij een appartement huurt in Warmond. Dit gebeurde als onderdeel van de ontgroening bij het Leidse corps. Onder hen waren rechtenstudenten die later in zijn klas zouden komen. De klusdag maakte deel uit van de ontgroening van het Leidse studentencorps Minerva, waarvan Van der Steur lid is geweest.

Zogenoemde ‘klus-nullen’ kwamen naar het kasteel, dat Van der Steur met zeven anderen bewoont, om het grindpad te harken, de monumentale trap in de was te zetten en een diner voor te bereiden voor Van der Steur en zijn vrienden. Zij kregen geen vergoeding voor hun diensten.

In een eerste gesprek ontkent Van der Steur: „Ik ben ermee opgehouden toen ik docent was, want ik vond dat dat niet meer paste in de onderlinge relatie.” Later geeft hij toe dat dit wél het geval is geweest. Volgens Van der Steur was het „gewoon gezellig”. Hij ziet geen bezwaren om studenten te laten werken in zijn woning, ook niet wanneer hij hen later les gaat geven.

Volgens de gedragscode van de Universiteit Leiden moeten docenten hun betrekkingen met studenten „zakelijk” houden en mag er „geen vermenging van persoonlijke en zakelijke relaties” zijn. Dat is hier wel het geval, zegt Alie Kuiper van bureau Bezemer & Kuiper, dat onderwijsinstellingen adviseert over omgangsvormen. „Als je studenten die je in de collegebanken kunt krijgen voor je laat klussen, breng je de professionele distantie in gevaar.”

Gjalt de Graaf, hoogleraar hoogleraar integriteit van academisch onderwijs aan de Vrije Universiteit, vindt dat docenten in het algemeen „terughoudend” moeten zijn in privécontact met studenten. Of Van der Steur de gedragscode heeft overtreden, kan De Graaf niet aangeven omdat hij niet alle feiten kent. „Maar ik zou zelf nooit studenten in mijn woning laten klussen.”