Alles is mis in ‘wonderland’ Brazilië

Het geld stroomde jarenlang Brazilië binnen, maar echte hervormingen bleven uit. Dat wreekt zich nu. „De oude machtsstructuren zijn er nog.”

Dichte winkels in het centrum van Rio de Janeiro.

Als zelfs House of Cards-personage Frank Underwood verlekkerd twittert over de crisis in Brazilië, weet je dat het foute boel is. Een president die mogelijk wordt afgezet, een ex-president die minister wordt als bescherming tegen een strafrechtelijke vervolging wegens corruptie. En miljoenen woedende Brazilianen die het beu zijn dat hun leiders schimmige spelletjes spelen, met op het oog als enige doel: zelfbehoud.

Nog maar een paar jaar geleden was Brazilië het voorbeeld van een land dat zich in korte tijd had omgevormd van ontwikkelingsland tot bloeiende economie. De hele wereld bejubelde Brazilië als land van mogelijkheden, hard op weg een eerstewereldland te worden. In 2010 groeide de economie met 7,5 procent, eind 2011 passeerde Brazilië het Verenigd Koninkrijk als zesde economie ter wereld.

Door de grote vraag naar soja, ijzererts en olie, onder andere uit China, stroomde het geld binnen. Voor de zuidkust werden de mogelijk grootste olievoorraden ter wereld ontdekt. Het leidde tot een sterk groeiende middenklasse en grote binnenlandse consumptie: mensen verdienden voor het eerst voldoende geld om witgoed, elektronica en auto’s aan te schaffen.

Zo werd het land een van de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. Die landen – later aangevuld met Zuid-Afrika tot BRICS – golden als veelbelovende economieën met groeipotentie. Maar die tijd is voorbij. Niet alleen Brazilië doet het slecht: recentelijk kreeg de bedenker van het acroniem, Jim O’Neill van de investeringsbank Goldman Sachs, of hij de BRIC-landen nog altijd zo zou groeperen. „Ik ben geneigd ze nu IC te noemen”, zei hij.

Diepe crisis

Brazilië verkeert in diepe crisis: de economie beleeft, met een krimp van bijna 4 procent in 2015, haar grootste dieptepunt in een kwarteeuw, met oplopende werkloosheid en groeiende inflatie. Het grootste corruptieschandaal uit de historie werpt een schaduw over het volledige politieke bestel. En politieke gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op dat nieuws van gisteren vandaag alweer achterhaald is.

Alle ogen waren gericht op president Dilma Rousseff en haar mentor en voorganger: Luiz Inácio Lula da Silva. Om Lula te beschermen tegen een strafrechterlijk onderzoek naar corruptie haalde Rousseff hem vorige week haar kabinet binnen. Alsof Lula zichzelf door deze actie al niet verdacht maakte gaf onderzoeksrechter Sérgio Moro, belast met het corruptieonderzoek, taps van telefoongesprekken tussen Rousseff en Lula vrij, die suggereren dat ontlopen van straf de belangrijkste motivatie was voor een ministerspost.

Minister is Lula nog altijd niet: te midden van de maatschappelijke en politieke chaos oordeelde een rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof vrijdag dat Lula geen zitting mag nemen in het kabinet, omdat hij zo de rechtsgang blokkeert. Het volledige hof moet die uitspraak nu beoordelen. Maar komende week is het reces. Naar verwachting komt de uitspraak over Lula’s benoeming pas op 30 maart.

„Brazilië is heus geen ander land geworden in een paar jaar tijd”, zegt Juliana Barbassa, auteur van het recent verschenen Dancing with the Devil in the City of God.

„Ten tijde van hoge grondstoffenprijzen léék Brazilië het heel goed te doen. Maar wie goed keek, zag toen al dat die vooruitgang niet blijvend zou zijn.”

Oude macht nog intact

Want, betoogt Barbassa: echte, fundamentele hervormingen voerde de regering niet door, ondanks voldoende geld en de linkse politiek van de sinds 2003 regerende Arbeiderspartij (PT). „Ja, de regering bestreed armoede via omvangrijke sociale programma’s.” Onder president Lula (2003-2011) klommen dertig miljoen mensen uit extreme armoede op. „Maar structurele veranderingen als herziening van het belasting- en pensioenstelsel, diversificatie van de economie en het investeren in onderwijs en gezondheidszorg bleven uit”, zegt de Braziliaanse, die jaren als journalist werkte. „De oude machtsstructuren zijn intact gebleven.”

De kern van deze crisis is het best zichtbaar in de nog altijd aanzienlijke kloof tussen arm en rijk in het enorme land (202 miljoen inwoners). „De PT wilde dat de grote groep – veelal zwarte armen, die altijd buitengesloten waren van de burgerlijke samenleving – volwaardig onderdeel zou worden van de Braziliaanse maatschappij, met gelijke rechten en dezelfde toegang tot sociale goederen als iedereen”, zegt Barbassa.

Dat is niet gelukt. Recente cijfers laten zien dat 6,2 miljoen mensen weer in armoede zijn vervallen. Klassenscheiding en racisme zijn aan de orde van de dag. Barbassa:

„Mensen genoeg geld geven zodat ze geen honger lijden is belangrijk, maar niet voldoende. Voor een definitieve transformatie van hun leven zijn structurele investeringen nodig, in gezondheidszorg, in onderwijs. En die bleven uit.”

Nu speelt vooral de slechte economie het land parten. Niets raakt Brazilianen dieper. „Brazilianen worden rusteloos als het economisch slecht gaat. In de jaren negentig verkeerde het land nog in een diepe crisis met hyperinflatie, die ligt vers in het geheugen. Daarom is het volk argwanend. Dat de regering slecht economisch beleid voert, helpt daarbij allerminst.”

De economische neergang is een van de oorzaken van de politieke crisis. Het corruptieschandaal, waarbij vrijwel de hele politieke elite betrokken is, bracht die crisis in een stroomversnelling. Los daarvan zijn nog 271 van de 594 leden van het Braziliaanse Congres aangeklaagd voor ernstige feiten als fraude, omkoping en zelfs moord. Het vertrouwen van Brazilianen in hun leiders, dat al laag was, is nu nihil.

Het is de tragiek van Brazilië. Een kort moment in de lange landshistorie dachten Brazilianen dat een tijd van stabiliteit en groei was aangebroken. Economische instabiliteit leek, evenals autoritaire en corrupte politiek, voorbij. Beide zijn in hun volle, verwoestende hevigheid terug.