Correcties en aanvullingen

Citaat RODAM-PAM

In Distributeurs betalen filmmakers (19/2, p. C17), over een geschil tussen RODAP en PAM is een citaat toegewezen aan de verkeerde partij. In het nieuwsartikel stond dat RODAP in een persbericht stelde tevreden te zijn met de uitspraak van de rechter in een kort geding: „We vertrouwen erop dat hiermee de betalingen nu weer op gang kunnen komen.”

Dat was niet correct: die zin kwam uit een persbericht van PAM.

Bovendien kon uit het artikel weliswaar worden opgemaakt dat beide partijen van plan zijn de vergoedingen voor filmmakers weer in gang te zetten, maar werd niet duidelijk vermeld dat de rechter alle vorderingen van PAM had afgewezen.