Economie

Drie tips om een goede baas te zijn

Onaardig zijn helpt niet, te aardig ook niet. Hoe ben je wel een goede baas? Drie tips.

Foto: iStock

Een baas kan nog zo aardig zijn voor zijn werknemers, langer zullen ze er niet door blijven werken. Een vriendelijke leider kan zelfs werknemers wegjagen, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Illinois. Aardige bazen geven hun werknemers de ruimte - tijd die ze kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen, en als de kans zich voordoet bij een ander bedrijf met een beter aanbod aan de slag te gaan.

Het onderzoek laat zien dat goede bedoelingen van een baas soms verkeerd kunnen uitpakken. Hoe voorkom je dat? Drie tips om een goede baas te zijn:

1. Een bonus werkt niet (op de lange termijn)

Dat een vriendelijke baas werknemers kan wegjagen is volgens Charissa Freese, senior onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en gespecialiseerd in arbeidsrelaties, een beetje een achterhaald idee:

“Ik heb juist uit onderzoek vernomen dat werknemers eerder geneigd zijn om te blijven zitten bij een organisatie die investeert in hun kwaliteiten. Werknemers voelen zich daardoor gewaardeerd en krijgen het gevoel dat er binnen het bedrijf ruimte is voor ontwikkeling.”

Maar het hangt volgens Freese hangt wel af op welke manier een baas investeert. Financiële bonussen werken volgens haar slechts op korte termijn, of zelfs averechts. Een baas moet een werknemer vooral op andere gebieden perspectief bieden.

2. Krijg gezag

Elke baas heeft macht, maar lang niet altijd gezag, zegt Petra Sevinga, trainer en adviseur in leiderschap bij Schouten & Nelissen.

“Een veel voorkomende fout van managers is dat ze denken dat ze vanuit hun machtspositie een groep snel kunnen laten presteren. Iemand heeft gezag in een groep als hij heeft geïnvesteerd in relaties, vertrouwen heeft opgebouwd en moeilijke beslissingen kan maken. “

Dat managers het lastig vinden om hun werknemers op de juiste manier te benaderen, blijkt ook uit een enquête die is ingevuld door 616 managers in de Verenigde Staten:

Volgens Sevinga willen leiders vaak te snel zelf problemen oplossen, terwijl ze juist mensen binnen hun team moeten aansturen en begeleiden in het oplossen van deze problemen. Leiders die zich goed in de groep kunnen verplaatsen zijn hier een stuk effectiever in, aldus Sevinga.

3. Hak knopen door

De ideale leider volgens Bas de Kruyff, leiderschapstrainer en adviseur bij Anker en Kompas, is iemand die zich gedraagt als een vader van je vriendinnetje: “hij erkent het belang van iedereen in de groep, maar hakt ook knopen door”.

Volgens hem is het voor veel leiders een probleem dat ze niemand hebben die hen kan ondersteunen wanneer zij dat nodig hebben. Hij pleit er daarom voor dat leiders zich organiseren en zo steun bij elkaar kunnen vinden:

“Een leider moet zijn team inspireren en moet zijn eigen voeding ergens anders halen.”