Ontzeg zorgverzekeraars volledige toegang tot onze zorgdossiers

Minister Schippers (Volksgezondheid) vindt het prima dat zorgverzekeraars zomaar toegang hebben tot medische patiëntendossiers, zolang deze achteraf maar de patiënten informeren. Dat maakte zij vorige week bekend. Een bizar standpunt: het medisch patiëntendossier is te allen tijde eigendom van de patiënt, die op voorhand moet kunnen bepalen wie daar inzicht in heeft. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst bepaalt dat de patiënt recht heeft op goede informatie, de patiënt toestemming moet geven voor een medische behandeling en dat een patiënt het recht heeft op privacy en geheimhouding van medische gegevens. En juist dit laatste recht komt in gevaar als zorgverzekeraars toegang hebben tot medische dossiers.

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er veilig wordt omgegaan met hun medische gegevens. Zorgverzekeraars willen de medische gegevens van zorgverleners inkijken om bijvoorbeeld te zien bij welke verzekeraar iemand zit, welke dekking de patiënt heeft, of dat een declaratie goed is verlopen. Zorgverzekeraars zouden deze gegevens ook kunnen gebruiken voor risicoprofilering van hun klanten en hier ook de premies op aanpassen. Dat patiënten geïnformeerd moeten worden wanneer zorgverzekeraars hun dossier hebben ingezien, is evident. Nemen we onze privacy serieus, dan ontzeggen we hen de volledige toegang tot onze zorgdossiers.

    • Elene Walgenbach
    • Jasper de Wit Jonge Democraten