Kritiek op Moszkowicz niet erg sterk

illustratie Cyprian Koscielniak

Vijf jaar na de strafzaak tegen Wilders wegens groepsbelediging en haat en discriminatie geeft oud-rechter Marcel van Oosten, die het proces destijds leidde, Bram Moszkowicz ervan langs. Moskowicz wraakte destijds de rechtbank.

Uitgerekend van Moskowicz kreeg Van Oosten toen het verwijt dat hij zich als rechter van bovenaf had laten volstoppen met opdrachten. „Dit zijn voor een advocaat schan-da-li-ge en on-be-grij-pe-lijke aantijgingen omdat hij mijn onafhankelijkheid in twijfel trekt”, aldus Van Oosten in NRC 12 maart.

De felheid van zijn kritiek op Moszkowicz komt, ondanks een toegewezen tuchtklacht, niet geheel overtuigend voor.

En te meer niet in het licht van de opmerkelijke ontboezeming die Van Oosten doet wanneer hem gevraagd wordt om een vergelijking te maken met het nieuwe strafproces tegen Wilders.

De implicaties van een veroordeling en de daardoor uitgeoefende druk op de rechtbank zullen nu minder groot zijn, zo geeft hij in het interview toe.

„In de zaak die ik onder handen had, was Wilders de man die het kabinet gedoogde. Hij hield een kabinet in de lucht. Daar moesten wij ons als rechters natuurlijk helemaal van distantiëren, maar je kon niet ontkennen dat het proces grote politieke implicaties had. Dat zal nu minder het geval zijn.”

Advocaat te Amsterdam