Corendon beticht van oneerlijke concurrentie

Er is voor 3,4 miljoen euro beslag gelegd op bezittingen van de reisorganisatie.

Foto: ANP/KOEN VAN WEEL

Reisorganisatie Corendon heeft door afspraken met één reisbureau mogelijk de concurrentie tussen reisbureaus verhinderd. Een van de gedupeerde bedrijven, Prijsvrij, is een bodemprocedure begonnen en beticht Corendon van overtreding van de Mededingingswet. Volgens Corendon gaat het om toelaatbare afspraken. Bestuursvoorzitter Steven van der Heijden: “Wij achten het uitgesloten dat we deze procedure verliezen.”

Prijsvrij heeft ook voor 3,4 miljoen euro beslag laten leggen op bezittingen van Corendon. Een poging van Corendon om dat beslag met een kort geding op te heffen is op 11 maart door de rechtbank Noord-Holland afgewezen. Het beslag blijft dus intact.

De vakantiematser

Medio 2013 besloot Corendon, een grote speler in vakantiereizen naar het Middellandse Zee-gebied, om de overeenkomst met circa duizend agenten, zowel online als winkels, op te zeggen. De agenten verkochten pakketreizen (vlucht en hotel) voor Corendon en ontvingen daar 9 procent commissie voor. Topman Atilay Uslu zei zich te willen beperken tot enkele agenten die veel reizen voor Corendon verkopen.

Uit e-mailcorrespondentie die in het kort geding naar voren kwam, blijkt dat Corendon destijds een afspraak heeft gemaakt met reisagent Tjingo (‘De vakantiematser’) om concurrenten als Prijsvrij en WTC uit te sluiten. De deal tussen Corendon en Tjingo was de uitkomst van een conflict tussen beide partijen. Prijsvrij was succesvol in de verkoop van Corendon-reizen en liep door de uitsluiting veel inkomsten mis.

In het vonnis neemt de rechter een voorschot op de vervolgprocedure. De e-mails bieden “voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat sprake is van een verboden overeenkomst”. Mededinging tussen bedrijven mag niet worden verhinderd, beperkt of vervalst. Prijsvrij overweegt ook een klacht tegen Corendon in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt. Het is nog onbekend of andere gedupeerde agenten zich bij Prijsvrij aansluiten.

Beslag niet bedreigend voor Corendon

Volgens Steven van der Heijden, bestuursvoorzitter van Corendon, is er van schending van de Mededingingswet geen sprake. “Het ging in 2012 om afspraken tussen Corendon en Tjingo die voortvloeiden uit nieuw beleid van Corendon. We wilden minder vakanties verkopen via online agenten omdat zij de commissie die ze van ons kregen als korting doorgaven aan de klant. Daarmee concurreerden ze met de vakanties die we zelf verkochten en werd de balans tussen die twee verkoopkanalen verstoord. Daarom wilden we het aantal online agenten beperken. We verkopen onze reizen nu via zo’n vijftig reisagenten, D-Reizen is verreweg de grootste.”

Die context is volgens Van der Heijden nodig om de e-mails te kunnen duiden. “In een kort geding is daar geen tijd voor, in een bodemprocedure wel. Bij het kort geding ging het alleen om het opheffen van het beslag op onze middelen. Het is ons helaas niet gelukt om de rechter er van te overtuigen dat dat beslag aperte nonsens is. Prijsvrij heeft het slim gespeeld door die ene mail te isoleren. Het is in Nederland erg makkelijk om beslag te laten leggen, maar heel lastig om het er van af te krijgen.”

Het beslag van 3,4 miljoen euro is volgens Van der Heijden vervelend, maar niet bedreigend voor de bedrijfsvoering van Corendon. “We stellen Prijsvrij aansprakelijk voor de schade die we hierdoor lijden.”
.

00002178

    • Mark Duursma