Huishouding over 2 jaar ‘basaal op orde'

De financiële huishouding van Amsterdam zal aan het eind van deze raadsperiode „basaal op orde” zijn. „Het hoge niveau, een state of the art financiële administratie, zoals die bij Amsterdam past, dat gaan we niet bereiken binnen twee jaar”, aldus wethouder Udo Kock (D66, financiën). Hij lichtte donderdag de reactie van het college toe op het rapport van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de financiële functie van de gemeente, na een reeks van financiële (miljoenen)blunders. Kock beschouwt de aanbevelingen die de commissie deed als „een steun in de rug” voor het college. (NRC)