Battistelli is teruggefloten

De lidstaten van het octrooibureau willen dat president Battistelli rechtvaardig optreedt.

De omstreden strafmaatregelen die het Europees Octrooibureau tegen werknemers kan nemen, worden herzien. Buiten 12 onthoudingen hebben 26 van de 38 lidstaten van het bureau woensdag ‘unaniem’ voor eerlijke sancties gestemd, bevestigen bronnen.

De internationale organisatie met 7.000 werknemers, onder meer gevestigd in Rijswijk, keurt octrooiaanvragen en verleent Europese patenten. De positie van de president van het bureau, de Fransman Benoît Battistelli (65), staat onder druk wegens zijn „autoritaire” bestuursstijl. Tijdens een kritisch kennismakingsgesprek met staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) begin maart liep Battistelli boos weg, meldde NRC deze week.

De beheersraad, het hoogste orgaan dat bestaat uit de 38 lidstaten waaronder Nederland, heeft herhaaldelijk „ernstige zorgen” geuit over het ontslag en de degradatie van drie leden van vakbond SUEPO en de ondernemingsraad. Tot nu toe toonde Battistelli zich niet ontvankelijk voor de kritiek. In uitgelekte notulen omschrijft het bestuur van de beheersraad de situatie als „een crisis”.

Als internationale organisatie zegt het octrooibureau niet aan nationaal arbeidsrecht gebonden te zijn. Battistelli erkent vakbond SUEPO, die de helft van het totale personeel vertegenwoordigt, ook niet. Het octrooibureau heeft eigen disciplinaire procedures en een interne onderzoeksdienst die werknemers doorlicht.

De beheersraad, die woensdag en donderdag in München bijeenkwam, draagt Battistelli op rechtvaardig te handelen bij disciplinaire procedures tegen werknemers. De president moet overwegen extern onderzoek toe te laten, of mediation of arbitrage. De raad roept Battistelli én de vakbond op de sociale dialoog te hervatten en te komen tot een akkoord. De president heeft de inhoud van de resolutie omarmd, zegt het octrooibureau.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vakbondsleden die al bestraft zijn wegens een „beschadigingscampagne”. De Nederlandse Elizabeth Hardon, voorzitter van SUEPO in München, is ontslagen en haar pensioen is gekort. Haar voorganger Ion Brumme is ook ontslagen en de penningmeester van de vakbond, Malika Weaver, is gekort in haar salaris. Andere leden van de vakbond hebben officiële waarschuwingen gekregen.

De lidstaten Nederland, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben in München gepleit om te onderzoeken of deze strafmaatregelen wel eerlijk zijn geweest.

Advocaat Liesbeth Zegveld van de vakbond roept Battistelli op de ontslagen en degradatie ongedaan te maken. „Battistelli maakt misbruik van zijn bevoegdheden en macht als hij besluit de drie vakbondsbestuurders er alsnog uit te werken”, zegt Zegveld. „Hij handelt daarmee regelrecht in strijd met de uitdrukkelijke wens van de lidstaten om de sociale verhoudingen te verbeteren en de vakbond te beschermen.”

    • Eppo König