brieven

Bij Pechstein erfelijk

Inderdaad is Claudia Pechstein, zoals Youp van ’t Hek vermeldt (12/3), in 2009 twee jaar geschorst wegens verdachte bloedwaarden.

Wat Van ’t Hek er niet bij vermeldt, is dat een groot aantal hematologen deze abnormale bloedwaarden toeschrijft aan een erfelijke aandoening (sferocytose) waar Pechstein aantoonbaar aan lijdt.

Wist hij dit niet?

Hij had het nochtans in de NRC kunnen lezen, die hier een aantal interviews met dopingdeskundige Klaas Faber aan wijdde.

Misschien voor de afkraakronde van deze week even twee minuten tijd reserveren om de beoogde slachtoffers te googelen?

Over de ‘ober’

Doe ‘heer’ of ‘dame’

Frits Abrahams worstelt met de juiste aanspreekvorm voor personeel in de horeca (15/3).

‘Juffrouw’ is inderdaad ouderwets, ‘pardon’ of ‘hallo’ zijn tamelijk onbeholpen. Het duidelijke maar uit zwang geraakte ‘ober!’ klinkt helaas slaafs. In Amsterdam is men er dus nog niet uit. Een man in Den Haag krijgt als hij aan de beurt is, in winkels of aan de toog, het kordate ‘heer!’ te horen; de bestelling kan worden opgenomen. Andersom kan de klant op een terras een inquisitief ‘heer’ uitspreken, of als het een serveerster betreft ‘dame’, als hij door het bedienend personeel niet blijvend wil worden genegeerd (wat in Amsterdam soms usance lijkt). Niet onhoffelijk, probleem opgelost.

Roman Baatenburg, Den Haag