brieven

Bij Pechstein is het erfelijk

Inderdaad is Claudia Pechstein, zoals Youp van ‘t Hek vermeldt (12/3), in 2009 twee jaar geschorst wegens verdachte bloedwaarden. Wat de columnist er niet bij vermeldt, is dat een groot aantal hematologen deze abnormale bloedwaarden toeschrijft aan een erfelijke aandoening (sferocytose) waar Pechstein aantoonbaar aan lijdt.

Wist hij dit niet? Hij had het nochtans in de NRC kunnen lezen, die hier een aantal interviews met dopingdeskundige Klaas Faber aan wijdde. Misschien voor de afkraakronde van deze week even twee minuten tijd reserveren om de beoogde slachtoffers te googelen?

Over de ‘ober’

Roep dan ‘heer’ of ‘dame’

Frits Abrahams worstelt met de juiste aanspreekvorm voor personeel in de horeca (15/3).

‘Juffrouw’ is inderdaad ouderwets, ‘pardon’ of ‘hallo’ zijn tamelijk onbeholpen. Het duidelijke maar uit zwang geraakte ‘ober!’ klinkt helaas slaafs. In Amsterdam is men er dus nog niet uit.

Een man in Den Haag krijgt als hij aan de beurt is, in winkels of aan de toog, het kordate ‘heer!’ te horen; de bestelling kan worden opgenomen.

Andersom kan de klant op een terras een inquisitief ‘heer’ uitspreken, of als het een serveerster betreft ‘dame’, als hij door het bedienend personeel niet blijvend wil worden genegeerd (wat in Amsterdam soms usance lijkt). Niet onhoffelijk, probleem opgelost.

Roman Baatenburg

Correcties en aanvullingen

Oekraïnereferendum

In Die referendumwet, deugt-ie wel? (16/3, p. 6) staat dat het kabinet er, in antwoorden op Kamervragen, op heeft gezinspeeld dat de uitslag van het Oekraïnereferendum wordt overgenomen als de opkomstdrempel van 30 procent wordt gehaald. Dat valt op basis van de antwoorden van het kabinet niet te concluderen.

Fractielid Vergunst

In Betaalt het slachthuis de miljoenen nog terug? (17/3, p. 6) staat dat Noël Vergunst fractievoorzitter is van GroenLinks in Nijmegen. Dit moet zijn: fractielid.

Calais

In het artikel ‘Ontruiming kamp ‘jungle’ is voltooid’ (17/3, p. 12) staat dat de ontruiming van het vluchtelingenkamp bij Calais woensdag is voltooid en dat 900 bewoners zijn ondergebracht in containerwoningen. Dat klopt niet, de helft van de jungle is ontruimd en de meeste mensen zijn niet naar containers verhuisd maar naar de noordkant van het kamp. Daar wonen nog circa 2.000 mensen.

    • Bas Janssens
    • Roman Baatenburg