Waar lag de Modderluststraat?

De Universitaire Bibliotheken Leiden projecteren historische kaarten van Nederlands-Indië op kaarten van Google Maps.

Historische kaarten van Nederlands-Indië schuiven over Google Maps.
Historische kaarten van Nederlands-Indië schuiven over Google Maps. Beeld Universitaire Bibliotheken Leiden

Indonesië nu en Nederlands-Indië vroeger: werelden van verschil. Dankzij een initiatief van de Universitaire Bibliotheken Leiden is het mogelijk die werelden naar elkaar toe te halen. Maps in the Crowd is een nieuwe methode om historische kaarten te verbinden met kaarten van nu. Hollandse straatnamen in Batavia, Bandoeng of Soerabaja zijn verdwenen. Weltevreden, Koningsplein, Modderluststraat en talloze andere hebben in de loop van de geschiedenis plaatsgemaakt voor Indonesische namen. Wie tot voor kort wilde weten waar familie vroeger woonde en die plek op Google Maps terug wil vinden, moest slepen met atlassen en kaarten naast elkaar leggen.

Vanaf nu hoeft dat niet meer. Conservator kaarten en atlassen Martijn Storms van de UB Leiden laat op zijn werkkamer zien hoe het werkt; iedereen kan thuis op de computer met enkele muisklikken de historische kaart schuiven over Google Maps.

Storms: „We noemen het Maps in the Crowd omdat we de kennis van belangstellenden willen gebruiken bij het ontsluiten van de kaarten. Onze bibliotheek bezit 100.000 kaartbladen en recentelijk hebben we 16.000 topografische kaarten van de Nederlandse koloniale tijd verworven als onderdeel van de collectie van het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde. Hiermee willen we de collectie voor iedereen toegankelijk maken en de afstand in de tijd en ruimte opheffen.”

De geheime sleutel heet ‘georefereren’. „Het betekent eenvoudigweg het projecteren van een gedigitaliseerde historische kaart op een kaart van Google. Nadat u enkele coördinaten hebt aangeklikt, eerst op de kaart van vroeger en vervolgens op die van nu”, legt Storms uit, „en kijk, daar verschijnen beide kaarten over elkaar heen. ”