Religie is de pineut

D66 en VVD rooien in rap tempo christelijke wetten. Ondoordacht en arrogant, vindt Frank G. Bosman. „De Bijbel moest alleen de Kamer uit om te voorkomen dat de Koran er een plekje zou krijgen.”

Het KASKI-rapport ‘God in Nederland’ (Radboud) laat zien dat religie en zelfs spiritualiteit hier snel terrein verliezen. 82 procent komt (bijna) nooit in de kerk. Een kwart bestempelt zichzelf als atheïstisch, nog maar 31 procent als spiritueel. De volkskerk van de jaren vijftig is definitief verdwenen. De moderne mens is verlicht, seculier en atheïst. De liberale partijen, VVD en D66, voelen deze tijdgeest op een bepaalde manier goed aan. In rap tempo jagen zij op de laatste resten van Nederland als christelijke natie. Wet op de zondagsrust sneuvelt, evenals koppeling tussen kerkelijke en gemeentelijke administratie. Eerder verdween het verbod op smadelijke godslastering. De Bijbel verdween uit de Kamer. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Minister Plasterk wees er onlangs nog op dat de wet die zondagsrust regelt, in de praktijk bijna niet wordt toegepast. Sinds 2012 was de wettelijke winkelsluiting al opgeheven, elke super mocht zijn gang gaan, ook op zondagochtend. Hij probeerde het nog eens en zei dat zondagsrustwet voor sommige groepen symbolische waarde heeft. Goed gezien van de PvdA-minister, maar het kon D66 (en VVD) niet deren. De Bijbel bleef al die jaren keurig dicht in de Kamer. Toch moest ie weg. D66 en VVD vieren triomf na triomf, hun slogan ‘niet meer van deze tijd’. En daarmee lijkt de kous af.

Ik protesteer tegen deze politiek. Ten eerste zijn er hier nog genoeg mensen die zich – ook politiek en maatschappelijk – willen laten inspireren door hun geloof. Voor hen vormt het christelijk geloof een belangrijke motivatie om zich voor de samenleving in te zetten. Door de antichristelijke politiek van D66 en VVD worden deze mensen moreel gediskwalificeerd.

Ten tweede laden D66 en VVD de verdenking op hun schouders deze maatregelen te nemen om alvast voor de komende verkiezingen zichzelf te profileren. Onder druk van de opmars van Wilders, proberen zo’n beetje alle partijen zich als onverzettelijk te profileren richting ‘de islamisering’. Onder het mom van politieke correctheid die (terecht) eist dat alle gelovigen in gelijke gevallen gelijk worden behandeld, wordt de (tanende) invloed van de oude christelijke religie op maatschappelijk terrein geslachtofferd vanwege angst voor de islam.

Om het maar eens direct te formuleren. De Bijbel moest de Kamer uit om te voorkomen dat de Koran ernaast een permanent plekje zou krijgen. En de zondagsrust moest zijn wettelijke verankering kwijtraken – hoe symbolisch ook – om te voorkomen dat moslims hun vrijdag opvoeren als vrije dag. Ten derde getuigt de politiek van D66 en VVD van weinig wereldzin. Buiten West-Europa neemt het aantal gelovigen toe, zowel relatief als absoluut. West-Europa is een seculier eiland in een oceaan van religiositeit.

Het fanatisme, ten slotte, dat D66 en VVD aan de dag leggen in het inperken van religieuze verworvenheden van het christelijke smaldeel van de bevolking, lijkt spiegelbeeldig aan het fanatisme dat zij de (christelijke) religie in Nederland verwijten. Vroeger moest elke vorm van ‘vrijdenken’ door de overheid worden bestreden vanwege aantasting van ‘goede zeden’. Nu moet elke vorm van religieus denken en handelen verdwijnen uit het publieke domein, wederom vanwege aantasting van ‘goede zeden’. De zeden zijn veranderd, maar het fanatisme waarmee de overtreder wordt aangepakt, is gelijk gebleven. En dus is religie de pineut.