Zo ziet de wereld eruit met honderd inwoners

Eén van hen controleert dan 50 procent van al het geld, zo toont de inzichtelijke animatievideo van Good Magazine.

Still uit animatievideo van Good Magazine

Het is een zeer intrigrerend gedachte-experiment. Wat als de wereld zou bestaan uit honderd mensen? Dan zijn er zestig Aziaten, vijftien Afrikanen, veertien Amerikanen (beide continenten) en elf Europeanen. Verder zijn er onder meer éénendertig christenen, drieëntwintig moslims en vijftien hindoes.

De meest gesproken taal is het Mandarijn met twaalf sprekers, gevolgd door het Spaans (zes), Engels (vijf), Hindi (vier), Arabisch (drie) en de rest spreekt maar liefst 6.500 verschillende talen. Dat blijkt uit een zeer inzichtelijke animatie van Good Magazine. Het filmpje is niet alleen bedoeld voor vermaak, want het meest pregnante aan het ‘werelddorpje van honderd mensen’ is de ongelijke inkomensverdeling.

Vijftien mensen verdienen minder dan 2 dollar op een dag; zesenvijftig tussen de 2 en 10 dollar op een dag; dertien tussen de 10 en 20 dollar op een dag; negen tussen de 20 en 50 dollar op een dag; zes tussen de 50 en 90 dollar op een dag; en één persoon verdient meer dan 90 dollar op een dag en controleert maar liefst de helft van al het geld in de wereld. De animatievideo is dan ook een oproep om te strijden tegen ongelijkheid.

Geïnspireerd door milieuwetenschapper Donella Meadows

De data die is gebruikt komt van de website 100people.org, per categorie is aangeven welke bronnen ze hebben gebruikt.

Met deze inzichtelijke cijfers bouwen ze voort op het werk van de beroemde Amerikaanse milieuwetenschapper Donella Meadows. Zij werd bekend met haar boek ‘The Limits to Growth’ (uit 1972) waarna een debat ontstond over de uitputting van de aarde en in 1990 publiceerde ze de studie ‘Who lives in the ‘Global Village?’ Voor dat boek bracht ze de wereldbevolking terug naar duizend inwoners.

    • Huib de Zeeuw