brieven

Allesbehalve heilig

Ongelofelijk dat Moeder Teresa heilig verklaard wordt. Voor haar was het katholieke verbod op geboortebeperking en abortus belangrijker dan de zorg voor arme kinderen. Zij is allesbehalve een heilige; ze financierde haar praktijken met geld van een Albanese en Haïtiaanse dictator. De situatie in de klinieken was erbarmelijk. Ook ontving zij geld van extreemrechtse katholieke miljonairs. Slachtoffers van de giframp in Bhopal riep zij op tot vergevingsgezindheid in plaats van verzet. Lees Christophor Hitchen’s boek The missionary position. Mother Teresa in theory and practice. Ik vermeldde het in mijn boek: Ongelofelijk, van priester naar atheïst. Iedere katholiek zou zich nu toch eens vragen moeten gaan stellen over de bedenkelijke kanten van dit geloof. De drastische afname van het aantal katholieken is geen toeval.

Piloot in de war

Huisarts, bel KLM-arts

Zwijgplicht en privacy ervaren (huis)artsen als knelpunt om te waarschuwen voor maatschappelijk gevaar, schrijft NRC (13/3). Een kwestie die aan urgentie won toen een Germanwings-piloot in psychische nood een vliegtuig liet neerstorten. In Nederland hoeft dit echter geen probleem te zijn; een (vliegmedisch gecertificeerde) bedrijfsarts beoordeelt verplicht, regelmatig en op verzoek de geschiktheid voor de uitoefening van de functie van de vlieger. De bedrijfsarts rapporteert dit direct aan zowel werknemer en werkgever. Indien een andere arts of hulpverlener (psychische) problemen bij een werknemer vermoedt, dient deze te kunnen overleggen met bedrijfsarts of arbodienst van de werkgever. Daar deze collega’s mogelijk niet goed op de hoogte zijn van fit-to-flyregels. Door de andere positie van (bedrijfs)artsen in het buitenland, kan het meldingsprobleem blijven bestaan. Elke arts dient altijd in uitzonderlijke situaties zelf de beargumenteerde overweging te maken om relevante informatie zorgvuldig, tijdig en met de juiste collega te delen met het doel preventie van dreigende gezondheidsschade of gevaren voor de werkende of voor anderen.

Jurjen Breedijk, voormalig bedrijfsarts KLM Health Services

Voorlichting aan student

Sjoemelsite past jullie niet

Het hoger onderwijs stelt baankansen te rooskleurig voor, blijkt uit onderzoek (NRC, 15/3). Na de sjoemelsoftware in de autobranche, nu dus ook sjoemelsites in het onderwijs. Geen beste beurt voor instellingen die studenten het belang van correct en onafhankelijk onderzoek willen bijbrengen. Wie als instituut zelf sjoemelt kan andere sjoemelaars moeilijk de maat nemen. Onderwijsinstellingen dienen blijk te geven van voorbeeldgedrag, niet van verbloemgedrag.

Lowie Gilissen, Hengelo

Correcties en aanvullingen

Piet Mondriaan

In Verzamelen om schoonheid en avontuur (9/3, p.C9) wordt beweerd dat een eenmalige gift van De Nederlandsche Bank voor kunstaankoop in 1998 aan één enkel schilderij is uitgegeven, de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan. Bovendien suggereert het artikel, in lijn met beweringen daarover van wijlen Willem baron van Dedem, dat één man over die aankoop kon beslissen. Beide is onjuist. De Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit heeft het schilderij aangekocht, voor 80 miljoen gulden. De gift was 116,5 miljoen euro: met het extra geld heeft de stichting verscheidene musea kunnen helpen bij een aankoop.

    • Anton Mullink
    • Lowie Gilissen
    • Jurjen Breedijk
    • voormalig bedrijfsarts KLM Health Services