brieven

nrc vond gisteren: xxx

Allesbehalve heilig

Ongelofelijk dat Moeder Teresa heilig verklaard wordt. Voor haar was het katholieke verbod op geboortebeperking en abortus belangrijker dan de zorg voor arme kinderen. Zij is allesbehalve een heilige; ze financierde haar praktijken met geld van een Albanese en Haïtiaanse dictator. De situatie in de klinieken was erbarmelijk. Ook ontving zij geld van extreemrechtse katholieke miljonairs. Slachtoffers van de giframp in Bhopal riep zij op tot vergevingsgezindheid in plaats van verzet. Lees Christophor Hitchen’s boek The missionary position. Mother Teresa in theory and practice. Ik vermeldde het in mijn boek: Ongelofelijk, van priester naar atheïst. Iedere katholiek zou zich nu toch eens vragen moeten gaan stellen over de bedenkelijke kanten van dit geloof. De drastische afname van het aantal katholieken is geen toeval.

Piloot in de war

Huisarts, bel KLM-arts

Zwijgplicht en privacy ervaren (huis)artsen als knelpunt om te waarschuwen voor maatschappelijk gevaar, schrijft NRC (13/3). Een kwestie die aan urgentie won toen Andreas Lubitz, co-piloot van Germanwings, in psychische nood een vliegtuig met 149 inzittenden liet neerstorten. In Nederland hoeft dit echter geheel geen probleem te zijn; een (vliegmedisch gecertificeerde) bedrijfsarts beoordeelt verplicht, regelmatig en zo nodig op verzoek de geschiktheid voor de uitoefening van de functie van de vlieger. De bedrijfsarts rapporteert dit direct aan zowel werknemer en werkgever. Indien een andere arts of hulpverlener (psychische) problemen bij een werknemer vermoedt, dient deze te kunnen overleggen met de bedrijfsarts of de arbodienst van de werkgever. Temeer daar deze collega’s mogelijk niet goed op de hoogte zijn van de wettelijke fit-to-flyregels.

Door de andere positie van (bedrijfs)artsen in het buitenland, kan het meldingsprobleem blijven bestaan met de bekende grote gevolgen. Elke arts dient altijd in de veelal uitzonderlijke situaties zelf de beargumenteerde overweging te maken om relevante informatie zorgvuldig, tijdig en met de juiste collega te delen met het doel preventie van dreigende gezondheidsschade of gevaren voor de werkende of anderen.

Jurjen Breedijk, voormalig bedrijfsarts KLM Health Services

    • Anton Mullink
    • Jurjen Breedijk
    • voormalig bedrijfsarts KLM Health Services