Weg met de ‘motiediarree’ in de Kamer

Initiatief van de dag. SGP-leider Van der Staaij wil dat moties efficiënter worden afgehandeld.

De Kamer in vergadering bijeen

Voor een Tweede Kamerlid lijkt te gelden: een dag zonder motie is een dag niet geleefd. Gisteren moest gestemd worden over niet minder dan 88 moties. Stuk voor stuk uitspraken waarin de regering wordt verzocht dan wel opgeroepen iets te doen of juist na te laten. De meeste moties werden – zoals gebruikelijk – verworpen. Ze kunnen afgestempeld het (digitale) archief in.

Uit de wandelgangen

Wel aangenomen werd de motie van het Tweede Kamerlid Michiel Servaes (PvdA) met het verzoek aan het kabinet om regeringen van andere EU-lidstaten op te roepen strikte voorwaarden toe te passen bij de export van wapens naar Saoedi-Arabië. „Ondersteuning van beleid”, oordeelde Servaes’ partijgenoot en minister voor Buitenlandse Handel Lilianne Ploumen eerder.

Overwegende dat het te veel wordt

Aan dit soort openlijke steunbetuigingen komt binnenkort een eind als het ligt aan Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Hij ergert zich al tijden aan de „motie-inflatie”, in minder parlementaire termen ook wel aangeduid als „motiediarree”. In 1987 dienden Tweede Kamerleden ‘slechts’ 387 moties in; over het jaar 2014 was dit opgelopen tot 2.859. Geen record trouwens, want in 2011 werden er 3.679 moties gedeponeerd, waarvan er maar 1.138 werden aangenomen.

Is tegen overbodige moties

Van der Staaij wil niet tornen aan het parlementaire recht om moties in te dienen. Maar de afhandeling kan volgens hem wel efficiënter. Vandaar dat hij vandaag in de Kamer in kabinetsvak K zitting neemt om zijn initiatiefvoorstel voor een wijziging van het reglement van orde van de Tweede Kamer te verdedigen. Als een minister een motie beschouwt als ondersteuning van het beleid en deze bij voorbaat overneemt – het geval Ploumen dus – hoeft er wat hem betreft niet meer over gestemd te worden. Dat scheelt heel wat tijd, plus dat de moties waarover wel gestemd wordt automatisch een sterkere politieke lading krijgen. Anders gezegd: de motie krijgt als instrument weer wat meer scherpte. Het lijkt erop dat de meerderheid van de Tweede Kamer Van der Staaij vandaag gelijk zal geven.

    • Mark Kranenburg