NCTV: IS heeft eenheid die aanslagen plant in Europa

Er zijn geen concrete aanwijzingen voor een op handen zijnde aanslag in Nederland. Het dreigingsniveau blijft onveranderd.

Sinds afgelopen november patrouilleren Belgische militairen door Brussel na de aanslagen in Parijs. Foto Robin Utrecht / ANP

IS beschikt over ,,een speciale eenheid” die belast is met ,,het plannen van aanslagen met goed getrainde terroristen” in onder meer Europa. Dat schrijft anti-terreurdienst NCTV in zijn laatste dreigingsanalyse, die woensdag is uitgekomen.

De dienst wijst erop dat diverse betrokkenen van de aanslagen in Parijs op 13 november nog steeds niet zijn ingerekend. Dit ondanks een grote klopjacht van de politie. Daarbij gaat het om onder meer mede-aanslagpleger Salah Abdeslam. Ook de maker van de diverse bomgordels die enkele zelfmoord-terroristen gebruikten bij de aanslagen op 13 november, is nog voortvluchtig.

Ondanks de activiteiten van de speciale terreureenheid bij IS, zijn er geen concrete aanwijzingen voor een op handen zijnde aanslag in Nederland, schrijft de NCTV. Daarom blijft het dreigingsniveau onveranderd, namelijk substantieel. De NCTV herhaalt dat Nederland ,,een legitiem doelwit is” voor IS, vanwege de deelname van Nederland aan de luchtaanvallen op IS.

Executie en gevangenneming Nederlandse strijders “onwaarschijnlijk”

De NCTV gaat niet in op de kritiek die terrorisme-expert Edwin Bakker in december uitte op de dreigingsniveaus. Tijdens een conferentie in Rotterdam die was gewijd aan tien jaar dreigingsbeeld bepleitte Bakker afschaffing van de niveaus. Het huidige dreigingsniveau (substantieel) dat al sinds maart 2013 geldt, wordt op te veel uiteenlopende situaties toegepast om nog waarde te hebben, aldus Bakker. In een reactie zei NCTV-chef Dick Schoof toen open te staan voor eventuele veranderingen.

De NCTV komt in de laatste dreigingsanalyse ook terug op de berichten op 29 februari over de mogelijke executie van acht Nederlandse jihadisten en de gevangenneming van nog eens 75 Nederlandse strijders. Deze worden nu onwaarschijnlijk geacht. Op de avond dat de berichten naar buiten kwamen schreef NCTV-coordinator Dick Schoof nog dat het bericht over de executie ,,past in beeld van totalitair regime dat eigen leden wantrouwt en executeert”. Nu verwijst de NCTV naar de AIVD die de berichten relativeert. De inlichtingendienst acht de executie en gevangenneming van zulke grote groepen ,,vooralsnog niet waarschijnlijk”, aldus de NCTV. Organisaties ter plekke zoals het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, stelden eerder al vraagtekens bij de berichten over de Nederlandse jihadisten.

Bedreigingen en geweld rond azc’s “zorgelijk”

De NCTV wijst er verder op dat extreem-rechts in haar verzet tegen de vestiging van opvangcentra voor vluchtelingen, de naam en beeltenis van PVV-leider Geert Wilders misbruikt. ,,De door PVV-leider Geert Wilders geïntroduceerde hashtag #kominverzet (of een afgeleide daarvan) wordt vaak gebruikt in de online mobilisatie van alle groepen tegenstanders”, aldus de dienst. ,,De naam en beeltenis van Wilders, die stelt alleen geweldloos verzet voor te staan, worden misbruikt door extremisten die verder gaan dan vreedzaam verzet.”

De NCTV noemt de toename van het aantal bedreigingen, intimiderende acties en geweldsincidenten rond azc’s of tijdens discussies over mogelijke azc’s ,,zorgelijk.”

Tenslotte wijst de NCTV op het risico van de niet waterdichte buitengrenzen van Europa, in combinatie met de mogelijkheid van vrij reizen in het Schengengebied. Dat biedt terroristen gelegenheid zich gemakkelijk te verplaatsen. In Duitsland zijn enkele gevallen bekend waarbij de asielprocedure door terroristen werd misbruikt om binnen te komen. In Nederland is dat tot op heden – voor zover bekend - niet het geval.

    • Kees Versteegh