Leraren trekken steun aan 2032-plan Dekker in

Lerarenbonden verkennen eerst het draagvlak.

Lerarenorganisaties hebben dinsdag hun steun aan de plannen van staatssecretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) tot herziening van het curriculum voor basisscholen en het voortgezet onderwijs (‘Ons Onderwijs 2032’) ingetrokken.

Vijf lerarenorganisaties waaronder de Algemene Onderwijsbond (AOb) en Beter Onderwijs Nederland, die met elkaar optrekken in de Onderwijscoöperatie, waren het niet eens met hun voorzitter, Joost Kentson. Die had eerder in een brief samen met de onderwijswerkgevers juist zijn steun betuigd aan Ons Onderwijs 2032.

„Wij waren niet zo gelukkig met de publicatie van een gezamenlijke brief waar de voorzitter zijn handtekening onder heeft gezet”, zegt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de grootste onderwijsbond AOb. Beter Onderwijs Nederland had zich er vorige week al van gedistantieerd.

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Onderwijscoöperatie gevraagd welke rol ze wil vervullen bij de uitwerking van zijn plan. De Onderwijscoöperatie gaat antwoorden dat de eerdere steunverklaring „iets te kort door de bocht was”, aldus Verheggen. „Wij vinden dat leraren nu aan zet zijn. Het is hun beroep, hun vak. Wij nemen de rol op die we ook moeten hebben (om te zorgen) dat er draagvlak is bij de onderwijsontwikkeling. En dat dit niet betekent dat het rapport Onderwijs 2032 als het enige uitgangspunt geldt. Maar we willen die tekst wel gebruiken om het debat met al onze achterbannen van de lidorganisaties en de Onderwijscoöperatie stevig te gaan voeren met elkaar.” Verheggen weet niet of dat draagvlak er ook is.

De ontwerpcommissie die Dekker instelt, wordt als voorbarig gezien. De vernieuwing bestaat onder andere uit het samenvoegen van vakken in „domeinen” en „vorming van de persoonlijkheid van de leerling”.

Nu de steun van de leraren niet definitief is, wil Kamerlid Michel Rog (CDA) een nieuw debat aanvragen. „De staatssecretaris schermt met draagvlak dat er in werkelijkheid niet blijkt te zijn'' zegt hij. „Onze opvatting is dat het curriculum niet moet worden herzien door een staatscommissie maar vanuit de beroepsgroep”.

Dinsdag liep de Kamer vooruit op een nieuw curriculum in 2032-stijl. Er werd een motie aangenomen voor „brede, vakoverstijgende educatieve bachelors en masters”. Voorzitter Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland noemt dit de „ontmanteling van het vak van leraar''.

In een andere motie wordt aangedrongen op „het opleiden van vakmensen in het vmbo en in het praktijkonderwijs”. Dat zou „onderbelicht blijven” in Onderwijs 2032.

    • Maarten Huygen