‘Miljarden verdiend aan strengere emissieregels’

De energie-intensieve industrie heeft tussen 2008 en 2014 miljarden verdiend aan het Europese klimaatbeleid. Dat concludeert onderzoeksinstelling CE Delft in een dinsdag verschenen rapport in opdracht van de Britse organisatie Carbon Market Watch.

Volgens het rapport hebben de lidstaten bedrijven zo veel emissierechten gegeven, dat ze die lang niet allemaal nodig hadden. Het restant werd verkocht via het emissiehandelssysteem ETS. Dat bedrijven emissierechten overhielden, was in de eerste plaats het gevolg van het beleid van de lidstaten zelf. Die vreesden dat bedrijven zouden worden verplaatst naar landen met een minder streng beleid als ze te veel voor hun emissierechten moesten betalen.

Vervolgens leidde de financiële crisis die in 2008 begon, tot een grote productiedaling, waardoor veel bedrijven ineens nog veel minder emissierechten nodig hadden dan waarmee rekening was gehouden.

Bovendien hebben de bedrijven zelf bijgedragen aan het creëren van het overschot. Ze maakten gebruik van regelingen in het klimaatverdrag om elders, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsland, een klimaatproject te financieren. De emissierechten die daarmee werden bespaard, mochten ze op hun eigen conto schrijven. Daardoor hielden ze de (duurdere) emissierechten uit het ETS over, die ze konden verkopen.

Verder hebben sommige bedrijven de prijs van hun producten verhoogd, op basis van de officiële koolstofprijs. Volgens Carbon Market Watch hebben ze daarmee kosten doorberekend van emissierechten die ze gratis hebben gekregen.

Het was overigens wel Europees beleid om die kosten door te berekenen. Zo werd de vervuiling betaald door degene die een product gebruikt.

Het rapport heeft bedrijven in negentien EU-lidstaten onderzocht en concludeert dat die zo’n 24 miljard euro aan het ETS hebben verdiend. In Brussel wordt de komende maanden gesproken over een aanscherping van het systeem. Vooral Oost-Europese lidstaten, onder aanvoering van Polen, verzetten zich daar fel tegen.