217 subsidieaanvragen

Het Fonds Podiumkunsten heeft twee keer zoveel subsidieaanvragen binnengekregen als waarvoor het budget heeft. Het deelbudget voor festivals is zelfs vier keer overvraagd. Het fonds heeft per jaar 25,4 miljoen euro beschikbaar.

Dans-, theater en muziekgezelschappen, festivals en concoursen konden tot 1 maart 17 uur een aanvraag indienen voor de periode 2017-2020. Er kwamen er 217 binnen, waarvan 136 van instellingen die nu geen meerjarige subsidie van het fonds ontvangen. Deze ‘nieuwe aanvragers’ kregen bij de vorige ronde (2012-2016) veelal wel een positief advies, maar er was toen onvoldoende budget om ze subsidie te geven. Het fonds kreeg toen 206 aanvragen binnen.

„35 van deze instellingen dienen opnieuw een aanvraag in”, zegt fondsdirecteur Henriëtte Post. „Het aantal organisaties dat echt voor het eerst een meerjarige subsidie aanvraagt is gelukkig ook substantieel, want zonder nieuw bloed verschraalt op den duur het culturele leven.” Hoeveel kans deze nieuwe aanvragers maken op subsidie, kan Post niet zeggen. „Garanties over de uitkomsten kunnen we niet geven, de kwaliteit van de plannen geeft altijd de doorslag.”

Op het Festival Oude Muziek en Oerol na dienen alle instellingen die nu een meerjarige subsidie ontvangen weer een aanvraag in. Deze twee dienden bij het ministerie van OCW een aanvraag in.

Het Fonds Podiumkunsten maakt op 2 augustus bekend welke aanvragen worden gehonoreerd.