Weer bestuurder weg bij veelgeplaagde UvA

SER-lid Geert ten Dam is beoogd opvolger Louise Gunning.

De bestuurlijke chaos aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) duurt voort. Geheel onverwacht vertrekt Hans Amman uit het college van bestuur, zo melden bronnen aan NRC. Amman trad amper twee jaar geleden aan en is belast met de portefeuille financiën.

Zijn vertrek komt op een opmerkelijk moment. De door studentenprotesten geplaagde universiteit staat aan de vooravond van de benoeming van twee nieuwe collegeleden, die ook leiding geven aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Bronnen bevestigen dat hoogleraar onderwijskunde Geert ten Dam beoogd voorzitter van het college van bestuur is. Ingenieur Karen Maex, eveneens hoogleraar aan de UvA, moet rector magnificus worden.

Met de komst van de twee vrouwen zou het vierhoofdige college na het gedwongen afscheid van voorzitter Louise Gunning, in april 2015, weer op volle sterkte zijn. Met het aanstaande vertrek van Amman is de in 2013 aangetreden Huib de Jong het langstzittende collegelid.

De UvA verklaart in een officiële reactie dat Amman vertrekt „om zich meer te kunnen richten op zijn academische taken”. Intern worden „persoonlijke redenen” genoemd. Een ingewijde meldt dat Amman, die onder meer orde op zaken moet stellen in de omvangrijke vastgoedportefeuille van de UvA, mede vertrekt uit onvrede over de lopende sollicitatieprocedures, waarin hij onvoldoende zou zijn gekend.

Bij de universiteit is het al jaren onrustig. Zo vertrok Jet Bussemaker in 2012 na anderhalf jaar als collegelid om minister te worden. Vorig jaar bezetten studenten wekenlang het Maagdenhuis. Samen met docenten eisten ze meer inspraak in het beleid en de huidige sollicitatieprocedures.

De voordracht van Geert ten Dam (57) als collegevoorzitter is een verrassing. Ervaring als leidinggevende van een grote organisatie heeft ze niet. In het verleden gaf ze leiding aan de lerarenopleidingen van de UvA en was ze voorzitter van de afdeling pedagogiek en onderwijskunde.

Van 2011 tot 2014 was Ten Dam voorzitter van de Onderwijsraad, een adviesorgaan van de regering. Op dit moment is ze Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en lid van het Platform Onderwijs 2032, dat voor de regering een advies schrijft over de toekomst van het onderwijs.

In een telefonische reactie zegt Ten Dam „niets te weten” van haar op handen zijnde benoeming. Om daarna de verbinding te verbreken.

De Belgische Karen Maex (56) is nu decaan van de bètafaculteiten van zowel de UvA als de Vrije Universiteit, waarmee de UvA nauw samenwerkt.

Maex was eerder onder meer onderzoeksdirecteur van het Vlaamse fonds voor wetenschappelijk onderzoek. In 2013 deed ze mee aan de openbare rectorverkiezing van de Katholieke Universiteit Leuven in België. Die strijd verloor ze nipt.

De functie van rector magnificus komt vrij door het vertrek van Dymph van den Boom, sinds 2007 in functie. Sinds de aftocht van Gunning is zij ook waarnemend collegevoorzitter.

Ten Dam en Maex voeren binnenkort besloten ‘draagvlakgesprekken’ met medezeggenschapsorganen van de UvA en de HvA. Daarna wil de raad van toezicht, onder leiding van DSM-topman Atzo Nicolaï, tot benoeming overgaan.

Docent mediastudies Jan Teulings, actief bij de protestbeweging ReThink UvA, zei dinsdagochtend vanuit Congo dat hij eerst opheldering eist over het vertrek van Amman, en een publieke presentatie van de twee beoogde nieuwe collegeleden. „Want er moet draagvlak zijn bij de academische gemeenschap, niet bij een klein clubje”. Volgens Teulings is de keuze voor Maex bovendien „weinig bemoedigend”. „Tegen haar pleit dat zij de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU doordrukt zonder respect voor de bezwaren van studenten.”

Amman en Maex waren niet bereikbaar voor commentaar.

    • Leonie van Nierop
    • Hugo Logtenberg