Recorduitkering schadefonds geweldsmisdrijven

Zowel het aantal claims als het totaal uitgekeerde bedrag steeg afgelopen jaar ten opzichte van 2014.

Foto: Lex van Lieshout / ANP

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar een recordbedrag van 16,5 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers. Dat meldt de overheidsinstantie in het jaarverslag over 2015.

Het uitgekeerde bedrag is het hoogste in het veertigjarig bestaan van het fonds. In 2015 werden er 7.423 aanvragen ingediend; een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 2014. Ook het bedrag dat gemiddeld werd uitgekeerd steeg, zij het licht. Slachtoffers ontvingen afgelopen jaar gemiddeld 3.272 euro. Dat was in 2014 nog 3.161 euro.

Volgens directeur Monique de Groot is het gestegen aantal claims en het recordbedrag aan uitkeringen te danken aan de inspanningen die zijn geleverd om het fonds bekender te maken.

Bij het het overheidsfonds kunnen slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg zich melden voor een schadeclaim. Sinds 2013 kunnen ook slachtoffers van seksueel misbruik gebruikmaken van deze regeling. Twee jaar na de invoering bleek het aantal mensen dat dit deed nog tegen te vallen.

    • Sjoerd Klumpenaar