Pechtold wil het sámen oplossen

Pechtold (D66) voegde ideeën voor de omgang met vluchtelingen in Nederland samen. Hij wil politieke verschillen overbruggen.

Politici moeten de moed opbrengen om het eigen gelijk rond het vluchtelingenvraagstuk te laten varen. Zij moeten bereid zijn het gemeenschappelijke van de vele recente plannen in te zien.

Dat is de oproep die D66-leider Alexander Pechtold vandaag doet met zijn Nationale Actieplan Vluchtelingen in NRC. Het plan voorziet én in opvang in de regio, én in strenge bewaking van de buitengrenzen én in snelle arbeidsdeelname en Nederlands leren. „Het is dus niet het Plan- Pechtold”, aldus de D66-leider in een toelichting.


„Door het oprukkende populisme worden we gedwongen om verschillen te benadrukken. Maar we moeten als politici laten zien dat we niet in paniek zijn. We hebben ook voor miljarden euro’s bezuinigd, waarom zouden we dit niet kunnen oplossen?”

Pechtold spreekt vanavond tijdens een bijeenkomst in Den Haag over zijn plan. Op hetzelfde moment debatteert de Tweede Kamer over de EU-top die deze week gewijd is aan vluchtelingen. Daar wordt ook het plan besproken dat Turkije vluchtelingen uit de EU terugneemt. Maar al stopt de toestroom snel, stelt Pechtold, dan nog zijn hier in Nederland tienduizenden gevluchte Syriërs. „Als we hen blijvend in sporthallen laten wegkwijnen, organiseren we onze eigen integratieramp”, aldus de D66-leider. „Ik reken me zelf ook aan dat ik te lang aan het zoeken was naar weer een nieuwe oplossing.” Het nationale plan is „een beetje VVD, een beetje PvdA, een beetje van SP, CDA, D66, GroenLinks en anderen, een beetje van iedereen”. Alleen de PVV van Wilders heeft zich buiten de discussie geplaatst. „Hij wil een hek om Nederland à la Trump. Maar Nederland heeft altijd mensen toegelaten, ook toen Wilders Rutte 1 gedoogde.”

Volgens Pechtold is niet het probleem dat de politiek te weinig ideeën heeft. Diederik Samsom (PvdA) opperde vluchtelingen naar Turkije terug te sturen, terwijl Sybrand Buma (CDA) voor veilige gebieden in Syrië pleitte. VVD’er Malik Azmani pleitte eerder voor het sluiten van Europese buitengrenzen. „Wat we nu nodig hebben is politieke wil. Vaak zijn de politieke verschillen te overzien.”

Als leider van een oppositiepartij is het gebruikelijker de verschillen te benadrukken, in plaats van de overeenkomsten. Dat is meer aan de premier. Maar Pechtold ziet de onrust in de maatschappij toenemen. „Terecht worden mensen angstig. Vuurwerk, varkenskoppen bij de opvangplaatsen. En het enige wat die mensen gedaan hebben is dat ze in gammele bootjes hun kinderen in veiligheid hebben gebracht.”