Ontleden of een offer brengen?

Foto Roni Bintang/Reuters

Maandag werd aan de zuidkust van Bali een potvis op het strand gevonden. Vermoedelijk een verkeerde afslag genomen. In januari was zo’n zelfde vondst van vijf potvissen op Texel – er kwam later nog een zesde bij – landelijk nieuws. Het protocol dat Nederland heeft sinds ‘bultrug Johannes’ (of eigenlijk: Johanna) trad in werking, en toen de gestrande dieren waren overleden, werden ze op het strand ontleed door terstond uitgerukte experts van Naturalis Leiden. Op Bali geen Protocol stranding levende grote walvisachtigen van 28 pagina’s. Wel een hindoepriester, die het overleden dier een offer brengt. Volgens lokale media wordt het karkas geruimd en begraven.