Heroïnewinst Slotervaart stond in geheim jaarverslag

Het Slotervaartziekenhuis verdiende miljoenen met heroïne. De minister zei niet dat het jaarverslag waarnaar ze verwees, geheim was.

Foto: Koen van Weel/ANP

Minister Schippers (Zorg, VVD) heeft tegenover de Tweede Kamer de suggestie gewekt dat miljoenenwinsten die het Slotervaartziekenhuis maakte met de productie van heroïne openbaar beschikbare informatie was.

Tot tweemaal toe antwoordde Schippers de Kamer dat een omstreden winstuitkering gewoon in het jaarverslag staat. Maar dat jaarverslag blijkt een geheime versie te zijn die alleen op het ministerie en binnen het ziekenhuis bekend is, blijkt uit onderzoek door NRC. In de openbare gedeponeerde jaarrekening is een uitkering van winst die met de heroïne werd behaald niet gemeld. Volgens Slotervaart is het gangbaar om naast openbare verslagen te werken met geheime uitgebreidere jaarverslagen.

De Kamer stelde vele vragen over wat is gebeurd met de miljoenen die Slotervaart verdiende met productie en handel van heroïne. Juist de verzwegen winstuitkering door een dochterbedrijf van het ziekenhuis roept veel vragen op.

‘Minister bagatelliseert’

Kamerlid Hanke Bruins Slot van het CDA spreekt van „onzorgvuldige” en „slordige” beantwoording van vragen in een delicate zaak. „Waarom heeft de minister verwezen naar een jaarverslag dat niet openbaar is?” Zij wil zo snel mogelijk de geheime versie van het jaarverslag zien. Renske Leijten van de SP wil deze week opheldering. „Schippers dist de Kamer met de suggestie dat het verslag openbaar is. Op die manier bagatelliseert ze tot tweemaal toe het feit dat de uitkering van een deel van de miljoenenwinst op heroïne verzwegen werd.”

Een woordvoerder van Schippers erkent dat de bewindsvrouw bij de beantwoording van Kamervragen verwijst naar „een document” waar „meer informatie” in staat dat dan het openbare jaarverslag. De vraag waarom de minister naar een geheim jaarverslag verwijst wordt niet beantwoord. De woordvoerder wil alleen kwijt dat de bewindslieden zich baseren op een jaarrekening die is opgesteld „voor intern gebruik en voor belanghebbende derde partijen, zoals VWS in zijn rol als opdrachtgever.” In de geheime versie van het jaarverslag over 2008 staat het dividend wel.

Geheimhoudingsafspraak

Het ziekenhuis heeft van het ministerie het alleenrecht om heroïne te produceren in het kader van een hulpverleningsproject om junks te begeleiden. Dat is succesvol, ook financieel voor het ziekenhuis. De instelling verdiende er tot een kwart van het eigen vermogen mee, maar dit was niet in het jaarverslag te zien.

Voormalig bestuurder Jos Beijnen meldde evenmin zijn nevenfunctie van directeur bij de dochtervennootschap die heroïne maakte. Nadat deze vennootschap grotendeels in handen kwam van het naburige Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, werd wel meer financiële informatie verstrekt. Het Slotervaartziekenhuis zegt dat de activiteiten jarenlang niet gemeld werden vanwege het delicate karakter ervan en vanwege afspraken met het ministerie dit geheim te houden.

    • Jeroen Wester