Alleen Diederik Samsom is blij met het pleidooi van Pechtold

Alexander Pechtold (D66) wil verschillen overbruggen, maar zijn collega’s reageren uiterst terughoudend.

Foto Evert-Jan Daniels / ANP

De een stuurt een koel sms’je, de ander wil er helemaal niet op ingaan. Het voorstel van D66-leider Alexander Pechtold om te stoppen met polariseren in de vluchtelingendiscussie en te kiezen voor ‘een Nationaal Actieplan’ kreeg dinsdagochtend een harde landing. „Welk plan?”, vroeg de VVD zich hardop af.

In NRC roept Pechtold de politiek op om de focus op het eigen gelijk rond het vluchtelingenvraagstuk te laten varen. Politici moeten bereid zijn het gemeenschappelijke van de vele recente plannen in te zien.

Foto Evert-Jan Daniels / ANP

Pechtolds voorstel voorziet én in opvang in de regio, én in strenge bewaking van de buitengrenzen én in snelle arbeidsdeelname en Nederlands leren. „Het is dus niet het Plan-Pechtold”, aldus de D66-leider.

„Door het oprukkende populisme worden we gedwongen verschillen te benadrukken. Maar we moeten als politici aan de maatschappij laten zien dat we niet in paniek zijn. We hebben ook voor miljarden euro’s bezuinigd, waarom zouden we dit niet kunnen oplossen?”, zegt hij in een toelichting.

Alleen Diederik Samsom (PvdA) zegt in een reactie blij te zijn met het pleidooi van Pechtold. „Het probleem rond de vluchtelingen is groot en vergt een aanpak waar zo veel mogelijk partijen bij betrokken zijn.”

VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani reageert kritisch op de harmonieuze woorden van Pechtold. „Welk plan? Wij zien niets nieuws. Dit kabinet is al meer dan een jaar bezig met daadwerkelijke plannen om dit grote probleem op te lossen.”

D66-leider ontbreekt bij ‘letterlijk 31ste debat’ over vluchtelingen in Kamer

Andere fracties zoals het CDA en GroenLinks reageerden lauw en voelden geen behoefte het plan direct inhoudelijk te bespreken. Pechtold spreekt vanavond tijdens een bijeenkomst in Den Haag over zijn plan. Op hetzelfde moment debatteert de Tweede Kamer over de EU-top die deze week gewijd is aan vluchtelingen. Daar wordt ook een plan besproken dat Turkije vluchtelingen uit de EU terugneemt.

Bij dat „letterlijk 31ste debat over dit onderwerp”, ontbreekt Pechtold die zich in zijn voorstel ook op de vluchtelingen in Nederland richt. Want al stopt de toestroom snel dan nog heeft Nederland tienduizenden gevluchte Syriërs. De D66-leider:

"Als we hen blijvend in sporthallen laten wegkwijnen, organiseren we onze eigen integratieramp. Ik reken me zelf ook aan dat ik te lang aan het zoeken was naar weer een nieuwe oplossing."

CDA kritisch over rol Turkije

Het CDA staat uiterst kritisch tegenover de rol die Turkije krijgt toebedeeld. CDA-leider Buma hekelde de afgelopen tijd de prijs die Turkije eist voor het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de crisis. Volgens hem is de EU veel te coulant door Turkije zes miljard euro in het vooruitzicht te stellen en ook nog eens de beloofde visumliberalisatie te versnellen.

VVD’er Azmani reageert met ironie op het feit dat Pechtold dinsdagavond bij het debat ontbreekt.

"Ik hoop vanavond eindelijk eens van Pechtold te horen wat hún visie op deze problematiek is."

Volgens Pechtold is niet het probleem dat de politiek te weinig ideeën heeft. Diederik Samsom stelde voor vluchtelingen naar Turkije terug te sturen, terwijl Sybrand Buma voor veilige gebieden in Syrië pleitte. Malik Azmani bepleitte eerder het sluiten van Europese buitengrenzen. „Wat we nu nodig hebben is politieke wil. Vaak zijn politieke verschillen te overzien.”

Als leider van een oppositiepartij is het gebruikelijker de verschillen te benadrukken, in plaats van de overeenkomsten. Dat is meer aan de premier. Maar Pechtold ziet de onrust in de maatschappij toenemen. „Terecht worden mensen angstig. Vuurwerk, varkenskoppen bij de opvangplaatsen. En het enige wat die mensen gedaan hebben is hun kinderen in veiligheid te brengen. ”