Economie

Dit schrijven andere media vandaag

De Rotterdamse haven is ongelukkig met Duitse plannen voor nieuwe infrastructuur.

Dit zijn de belangrijkste zakelijke verhalen in andere media vandaag.

Rotterdam vreest Duitse infrastructuurplannen

Vandaag maakt de Duitse regering meer bekend over haar grote meerjarige investeringsplan voor infrastructuur. In de Rotterdamse haven zitten ze daarom ongemakkelijk te schuifelen in de stoeltjes, bericht het Financieele Dagblad. De haven vreest dat verbetering van de verbindingen naar de haven van Hamburg, ten koste gaat van de doorvoerfunctie van Rotterdam.

De Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel uitte in een petitie zijn zorgen. Een woordvoerder van de ondernemers:

Het voorstel is slecht voor de Nederlandse havens en voor Noordrijn-Westfalen. Berlijn vergeet dat Rotterdam de belangrijkste haven is voor Duitsland.

Als het aan de Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel ligt wordt er niet alleen geïnvesteerd in verbeterde infrastructuur rond Hamburg, maar ook in betere binnenvaartroutes en spoorverbindingen tussen Rotterdam en Duitsland.

Mogelijk compensatie als pensioenen omlaag moeten

Nu vier van de vijf grootste pensioenfondsen een dekkingsgraad van minder dan 90 procent hebben, komt het moment dichterbij dat ze hun uitkeringen moeten korten. Toch wil het kabinet, bij monde van staatssecretaris Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken), eventueel kijken naar compensatie om de koopkracht op peil te houden. Dat kopt De Telegraaf.

Nu de pensioenfondsen er zo slecht voorstaan, komt het moment dat ze zullen moeten korten dichterbij. Als er een groep pensioengerechtigden onevenredig hard getroffen wordt, kan het kabinet besluiten de AOW of sommige toeslagen aan te passen. Zo blijft de koopkracht intact.

Een besluit over dit soort aanvullende maatregelen zal pas rond Prinsjesdag worden genomen, bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar.

Stappenplan naar geluk in het werk

Iedereen heeft weleens zo’n dag: je voelt dat je met je verkeerde been uit bed bent gestapt. Totaal geen zin in je werk, maar ja, je zult toch moeten. Neem dan eens een andere route naar je werk. Of zeg op een andere manier dan normaal ‘goedemorgen’ tegen je collega’s. Het zijn misschien kleine dingen, maar het doorbreken van routine is een goede manier om een gelukkiger werknemer te worden, schrijft de Volkskrant.

Organisatiepsycholoog Aukje Nauta en Maurits Bruel, schrijver en medewerker van de Erasmus universiteit, spraken onlangs over strategieën die werknemers gelukkiger maken. En dat is belangrijk: onderzoek lijkt er op te wijzen dat gelukkige werknemers beter presteren en minder vaak ziek zijn.

Nog een tip: zorg dat je iedere dag taken afmaakt. Zet vinkjes. En aan het eind van de dag moet je dan even terugblikken op wat je bereikt hebt. Maurits Bruel:

Anders blijf je alleen maar rennen en is er geen tijd om tevreden te zijn met je werk.