Delta Lloyd wint – déze slag

Boze aandeelhouders verloren een kort geding. Maar er lopen tegen Delta Lloyd meer procedures.

Illustratie Pepijn Barnard

Delta Lloyd kan zijn plan om nieuwe aandelen te verkopen gewoon uitvoeren, ondanks fel verzet van twee van zijn grootste aandeelhouders. Dat heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam maandagavond bepaald. De twee aandeelhouders hadden een kort geding aangespannen om het plan te blokkeren.

Het Amerikaans investeringsfonds Highfields Capital Management en het Taiwanese financiële conglomeraat Fubon, samen goed voor 17 à 18 procent van de aandelen, hadden geëist dat de Ondernemingskamer een stemming over het plan zou verbieden. Delta Lloyd wil woensdag op een speciale aandeelhoudersvergadering toestemming vragen voor de stap. Het concern zegt dat die cruciaal is om financieel stabiel te worden.

Volgens Highfields en Fubon heeft het plan onder meer tot gevolg dat zij minder dividend per aandeel ontvangen. Zij vinden de emissie onnodig. En als er dan toch geld moet worden opgehaald, kan dat op andere manieren. Ze betichten de Delta Lloyd-top van het misleiden van beleggers om het plan te kunnen doordrukken.

De rechter wees het verzoek af. Hij zei dat het „niet aan de Ondernemingskamer is om te beslissen over de vraag of en zo ja in welke mate een emissie noodzakelijk is”. Het juiste forum is de aandeelhoudersvergadering. Dat heeft ook Delta Lloyd betoogd. De rechter oordeelde verder dat de verzekeraar de beleggers wel voldoende informatie – en op tijd – heeft verstrekt om een beslissing te kunnen nemen. De rechter wijst er ook op dat het Highfields en Fubon op basis van de vermeende gebrekkige informatie toch is gelukt om te bepalen dat de emissie onnodig zou zijn.

Delta Lloyd hoopt dat de onrust rond het bedrijf nu snel stopt. Het concern, met ruim 4 miljoen klanten een van de grootste verzekeraars in Nederland, werd de afgelopen maanden een speelbal op de beurs. De koers is met 70 procent gekelderd. Een vijandige overname is een risico. In een verklaring zegt het bedrijf: „Wij zijn blij dat de rechter dit heeft besloten.” De aandeelhoudersvergadering is „de aangewezen plek” voor de discussie. „Individuele aandeelhouders moeten niet proberen dit via de rechter te omzeilen.”

Voorlopig is Delta Lloyd nog niet van zijn problemen af. Woensdag is de stemming. Naast Fubon en Highfields zijn er naar verluidt andere aandeelhouders die tegen zijn. Hoe de verhouding tussen ja-kamp en nee-kamp is, is niet duidelijk.

Highfields en Fubon eisen bij de Ondernemingskamer in een andere procedure een onderzoek naar wanbeleid. Fubon heeft bovendien een claim neergelegd bij Delta Lloyd wegens verliezen op zijn beleggingen. Die kan oplopen tot 150 miljoen euro.

Tijdens de vijf uur durende zitting gingen er harde verwijten over en weer. Zowel Fubon als Highfields viel topman Hans van der Noordaa, die in de zaal zat, persoonlijk aan. De advocaten van Highfields verweten hem en de rest van het bestuur een „volstrekt gebrek aan kennis van en ervaring met de financiële markten”.

De advocaat van Fubon beschuldigde het bestuur van het „klakkeloos overnemen van suggesties” van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. DNB zou op de achtergrond grote invloed uitoefenen op Delta Lloyd.

„Het is de vraag of Delta Lloyd nog wel autonoom functioneert”, aldus Fubon. Dat zou „wellicht” komen doordat er „sinds 2015 onvoldoende kennis in huis is”. Van der Noordaa begon in januari vorig jaar als topman van Delta Lloyd.

Fubon had zich inhoudelijk nog niet uitgelaten. Tijdens de zitting liet de belangrijkste adviseur, Bernard Joei, zich fel uit over Delta Lloyd. Hij zei het vreemd te vinden dat Van der Noordaa in de anderhalf jaar dat hij bestuursvoorzitter was nog geen enkele keer een beleggersdag had georganiseerd.

Joei: „Dat kan niet bij een grote verzekeraar zoals Delta Lloyd. Het management kan wel van alles roepen, maar het moet daden laten zien.” Wat hem betrof kon er over twee maanden, tijdens de gewone, jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, wél gestemd worden over het plan. Maar eerst moest Delta Lloyd beleggers beter informeren.

De advocaten van Delta Lloyd betichtten de boze aandeelhouders op hun beurt van opportunisme. Highfields zou het vooral te doen zijn om een snelle koerswinst te realiseren. Als de stemming werd afgeblazen, zou waarschijnlijk een koersstijging volgen.

De advocaten noemden Highfields een „hedgefonds van het verkeerde soort”, dat de rechtszaak wilde gebruiken om reuring te veroorzaken en andere beleggers te mobiliseren ook tegen te stemmen.

Highfields noemde de uitspraak „teleurstellend” maar niet onverwacht”. In een verklaring verklaarde het fonds zich „fel te blijven verzetten” tegen het plan voor de emissie. Highfields herhaalde de kritiek op het bestuur die gefaald zou hebben in het leiding geven aan de verzekeraar. Het zou de zaak alleen maar begonnen zijn omdat de plannen „zo desastreus zijn voor aandeelhouders”.