Hoger onderwijs stelt resultaten veel te mooi voor

De voorlichting over baankansen en resultaten van opleidingen aan hogescholen en aan universiteiten is ondeugdelijk. Hogescholen en universiteiten laten feiten weg en schetsen een te rooskleurig beeld van de slaagkansen tijdens de studie en van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden.

Dat concluderen de Keuzegids en DeDecaan.net die aan studenten, ouders, leraren en leerlingen gegevens presenteren over de keuze van vakkenpakketten en de kwaliteit en resultaten van opleidingen. Zij worden in hun werk belemmerd door gebrek aan objectieve gegevens van de overheid en van de instellingen van het hoger onderwijs.

Marketing voor opleidingen speelt een te grote rol bij de informatie, aldus Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids. Dat maakt het moeilijker voor leerlingen of studenten om een goed geïnformeerde studiekeuze te maken. Universiteiten geven minder informatie dan hogescholen die in samenspraak met studenten een monitor hebben ontwikkeld. Vorige maand meldde het tv-programma De Monitor dat de baankans voor afgestudeerden in de psychologie veel te gunstig werd voorgesteld.

De Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Mohammed Mohandis (PvdA) willen een „diepgravend onderzoek” naar de onafhankelijkheid van de gegevens over het hoger onderwijs. Zij gaan dat volgende week bij een debat vragen aan minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA).

Informatie over studie wordt gepresenteerd in studiekeuze123.nl, een samenwerkingsverband van het ministerie van Onderwijs, studentenorganisaties en hogeronderwijsinstellingen.

    • Maarten Huygen