Brieven

En de veiligheid dan?

Tussen alle discussies (NRC, 9 en 10 maart) over overvolle treinen, studenten in de spits en recht op een zitplaats, mis ik de nadruk op het belangrijkste aspect: veiligheid.

Natuurlijk moeten reizigers ook in de spits kunnen zitten. Immers, staan geeft in een schommelende trein ook onder normale omstandigheden het risico op vallen, zeker als je je nergens aan vast kunt houden.

Voor alle passagiers, gezond of gehandicapt, jong, oud of zwanger, is dat onacceptabel. En overvolle treinen zorgen voor verspreiding van ziektekiemen, en dus voor ziekte en verzuim – inclusief de maatschappelijke kosten daarvan.

NS-personeel dat in zo’n trein moet werken zou hier de Arboregels eens op na kunnen slaan.

Maar, belangrijker nog, bij een aanrijding zullen de mensen die staan aanzienlijk ernstiger gewond raken dan die op een zitplaats, terwijl de zittenden dan met een flinke klap vallende medepassagiers over zich heen krijgen. Letselschade alom. In een trein waar iedereen zit, zijn de gevolgen van een botsing duidelijk minder ernstig.

De NS hebben een zorgplicht voor de veiligheid van hun passagiers, en daarmee dus om voldoende zitplaatsen te bieden.

Vergelijkbaar met Schiphol, ligt ook hier een mooie taak voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid – en liever preventief dan als mosterd na de maaltijd.

ECB en de inflatie

Draghi’s ideologie

Kent u Zalm nog? Niet als bankdirecteur, maar als minister van financiën. Tijdens een hoogconjunctuur verlaagde hij de belastingen. ‘Geld terug naar de burger.’ Een paar jaar later was dit geld hard nodig. Zalm heeft inmiddels toegegeven dat die belastingverlaging toen fout was. Nu hebben we Draghi. Inflatie moet. Niet zomaar inflatie. Nee, 2 procent inflatie moet (NRC, 11/3). Aanjagen die economie, dus open die geldkraan. Zo luidt de theorie. Maar laat nu toevallig ook de olieprijs zijn gedaald, naar ongekende diepten. En de lonen zijn laag. Dus productie is al goedkoop. Toch gaat Draghi door, hij kijkt alleen naar de theorie. Zo wordt zijn handelen ideologisch. Het is beter de rente matig te verhogen. Een iets hogere rente zit investeringen niet in de weg, maar kan diverse goederen wel duurder maken. Dat kan leiden tot loonsverhogingen, met andere woorden tot inflatie.

Frits Springveld, Oegstgeest

    • Mr. Anne Hoekstra-Wagemans
    • Frits Springveld