Kwart asielaanvragen van mensen uit veilig land

Asielzoekers uit veilige landen kunnen sinds 1 maart versneld worden afgewezen en teruggestuurd.

Bewegwijzering nabij het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. Robin van Lonkhuijsen / ANP

Er komen dit jaar veel economische migranten naar Nederland. Van alle asielaanvragen tot nu toe in 2016 in Nederland is een kwart ingediend door mensen uit een veilig land. Dat meldt de de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) maandag. Asielzoekers uit veilige landen hebben in principe geen bescherming nodig en kunnen sinds 1 maart versneld worden afgewezen en teruggestuurd.

De IND kreeg in de eerste negen weken van 2016 zo’n 6.300 asielaanvragen binnen. Het ging bij de aanvragen om ongeveer 4.400 eerste asielaanvragen, 300 herhaalde asielaanvragen en 1.600 van gezinsleden van mensen die al een asielvergunning hebben in Nederland.

Het grootste deel was afkomstig van Syriërs (circa duizend). Maar ook kwamen er opvallend veel aanvragen binnen uit landen als Albanië, Servië en Kosovo (samen circa 900 asielzoekers), die door Nederland als veilig worden gezien. Ook uit andere veilige landen kwamen vrij veel aanvragen binnen.

Aanvragen uit veilige landen worden in principe afgewezen

In principe wordt de asielaanvraag van iemand uit een veilig land afgewezen. De IND legt de procedure uit in een persbericht:

“Asielaanvragen van mensen uit veilige landen van herkomst worden met voorrang behandeld. Zij worden direct na aankomst in Nederland door de IND gehoord en in principe afgewezen. Voor deze zaken geldt vanaf 1 maart ook een snelle procedure. Deze bestaat uit één gehoor. Asielaanvragen van asielzoekers uit een veilig land kunnen worden afgewezen als kennelijk ongegrond. Dit betekent onder meer dat de afgewezen asielzoeker de uitkomst van zijn beroep niet in Nederland mag afwachten en per direct Nederland moet verlaten. [Hij/zij heeft] dan ook geen recht meer op opvang. Een asielzoeker uit een veilig land van herkomst krijgt wel de kans om aan te tonen waarom het land in zijn specifieke situatie eventueel niet veilig is. Hij moet echter meer doen om aan te tonen dat hij bescherming nodig heeft.”

Een land wordt als ‘veilig’ beschouwd als er geen sprake is van vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof en als er geen foltering of onmenselijke behandeling plaatsvindt. Landen als Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië staan op de lijst met veilige landen, evenals bijvoorbeeld Marokko en Mongolië.

    • Niels Posthumus