Hoger onderwijs stelt resultaten mooier voor

Tweede Kamer wil onderzoek naar data hoger onderwijs.

De voorlichting over baankansen en resultaten van opleidingen aan hogescholen en aan universiteiten is ondeugdelijk. Hogescholen en universiteiten laten feiten weg en schetsen een te rooskleurig beeld van de slaagkansen tijdens de studie en op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden.

Dat concluderen de Keuzegids en DeDecaan.net die aan studenten, ouders, leraren en leerlingen gegevens presenteren over de keuze van vakkenpakketten en de kwaliteit en resultaten van opleidingen. Zij worden in hun werk belemmerd door gebrek aan objectieve gegevens van de overheid en van de instellingen van het hoger onderwijs.

Marketing voor opleidingen speelt een te grote rol bij de informatie, aldus Frank Steenkamp van de studiegids. Dat maakt het moeilijker voor leerlingen of studenten om een goed geïnformeerde studiekeuze te maken. Universiteiten geven minder informatie vrij dan hogescholen die in samenspraak met studenten een monitor hebben ontwikkeld.

Vorige maand meldde het tv-programma Monitor dat de baankans voor afgestudeerden in de psychologie veel te gunstig werd voorgesteld.

De Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Mohammed Mohandis (PvdA) willen een „diepgravend onderzoek” naar de onafhankelijkheid van de gegevens over het hoger onderwijs. Zij gaan dat volgende week bij een debat vragen aan minister Bussemaker (PvdA, OCW). „Je moet weten wat je stagekansen zijn, je baankansen zijn en wat je kunt verdienen”, zegt Mohandis. „Er staat niet bij of je als HBO-afgestudeerde ook in een friettent kunt komen te werken.” Duisenberg had moeite om met zijn twee kinderen goede informatie te vinden over studie. „Er moeten objectieve gegevens zijn om het marketinggeweld te compenseren”, zegt hij. „Informatie moet onafhankelijk, vindbaar en toegankelijk zijn.”

Informatie over studie wordt gepresenteerd in studiekeuze123.nl een samenwerkingsverband van het ministerie van Onderwijs, studentenorganisaties en hoger onderwijsinstellingen. De informatie van de universiteiten is beduidend slechter dan die van de hogescholen die in een monitor salarissen van afgestudeerden en andere gegevens bijhouden.

Volgens Tycho Wassenaar van het Interstedelijk Studenenoverleg dat onderdeel uitmaakt van het bestuur van Studiekeuze123 wringt het dat universiteiten en hogescholen de meerderheid hebben in het bestuur en de inhoud van de site mede bepalen. Hij geeft de voorkeur aan een onafhankelijk bestuur. Organisaties van hoger onderwijs kunnen dan in een stuurgroep plaatsnemen.